Понятие и задачи опеки и попечительства

План

 1. Поняття і завдання опіки та піклування.
 2. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка.
 3. Встановлення опіки та піклування.
 4. Права та обов'язки опікуна і піклувальника.
 5. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.
 6. Управління майном особи, над якою встановлено опіку. Опіка над майном.
 7. Припинення опіки  та піклування.
 8. Звільнення опікуна та піклувальника.
 9. Патронат над дітьми.
 10. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків 


1. Поняття і завдання опіки та піклування

Опіка і піклування – правова форма захисту особистих і майнових прав та інтересів громадян, що в силу закону (через недостатність знань і життєвого досвіду), чи за рішенням суду (через певний стан психічного здоров’я) не можуть цього зробити самостійно

Завданням опіки та піклування є забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

Правовідносини з приводу опіки і піклування в Україні регулюються нормами Цивільного кодексу України (глава 6).

 

2. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування

Опіка встановлюється над малолітніми особами (особи, яким не виповнилося 14 років), які позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами (від 14 до 18 років), які позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

 

3. Встановлення опіки та піклування

Опіка і піклування встановлюються судом або органом опіки та піклування

Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі:

 • визнання рішенням суду її недієздатною;
 • якщо особа є мололітньою і при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування.

Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі:

 • обмеження рішенням суду її цивільної дієздатності;
 • якщо особа є неповнолітньою (від 14 до 18 років), і при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування.

Орган опіки та піклування встановлює опіку:

 • над малолітньою особою, крім випадків, коли опіку встановлює суд.

Орган опіки та піклування встановлює піклування

 • над неповнолітньою особою, крім випадків, коли піклування встановлює суд.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Фізичній особі може бути призначено органом опіки та піклування (і тільки ним) одного або кількох опікунів чи піклувальників з числа фізичних осіб лише з повною цивільною дієздатністю і лише за їх письмовою заявою. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням

1 2 3 4 5

Похожие работы