Понятие страхования интеллектуальной собственности

займаються впровадженням, одержуючих основний прибуток від використання результатів винахідницького процесу. Існують побоювання відносно комерційних секретів, які можуть бути відомі страховим компаніям у зв'язку з укладенням договору страхування. Певною мірою аргументом проти укладення договору страхування може стати вимога страховика погоджувати з ним всі дії. Наприклад, в деяких випадках страхувальник може вважати за краще не вплутуватися в судовий розгляд, який привернув страхову компанію як виграшну рекламу власних послуг.

Дане страхування може бути цікаве також кредитно-фінансовим установам, інвестиційним і венчурним фондам, фінансуванням інноваційного процесу, що займається. У будь-якому випадку рішення про доцільність висновку договору ухвалюється їх керівництвом з урахуванням всіх обставин діяльності, вартості послуг, що надаються, досвіду страхування інших рисок і реальної потреби, які визначаються в процесі аналізу.

Природно, страховий захист підприємства або організації не обмежиться переліком видів страхування, безпосередньо пов'язаних із створенням, використанням і оборотом ОІВ. Для такого підприємства будуть також вельми цікаві і класичні види страхування.

Як вже наголошувалося, у потенційних страхувальників найбільший інтерес викликає страхування на випадок несения страхувальником збитків, викликаних використанням ОІВ, що належить страхувальникові, без його дозволу. У сучасних умовах у даного підвиду страхування інтелектуальної власності, видно, практично немає шансів. Звичайно, багатьом правовласникам було цікаво повністю перекласти на страховика весь тягар потенційних збитків через підробки. Проте треба розуміти, що в такій ситуації ризик для страхової компанії стає неприйнятно високим, при цьому оцінити його в умовах значною мірою непрозорого ринку, на якому збувається контрафактний товар, стає практично неможливо

Більш того, труднощі з оцінкою упущеної вигоди визнають і професійні оцінювачі інтелектуальної власності, вказуючі, що лише небагато фахівців володіють технологією оцінки цих ущербів повною мірою, при цьому таку оцінку «не готові беззастережно визнавати. . . арбітражні суди». В той же час декілька полегшити цей тягар страховики можуть, узявши на себе за договором страхування тільки фінансування судового переслідування підприємств — виробників контрафактної продукції.

Відмітимо, що згідно дослідженню компанії Betterly Risk Consultants до 2005 р. в світі було вироблено три основні підходи до формування страхового покриття відносно інтелектуальної власності. Відповідно, відомо три основні поліси:

First-party IP coverage (IP Value Insurance) — первинне покриття інтелектуальної власності. Відповідно до умов даного поліса страхувальникові відшкодовується величина зниження доходу, викликана прямою або непрямою зовнішньою дією з приводу його прав на інтелектуальну власність аж до втрати цих прав (до певного ступеня аналог страхування від перерв виробничої діяльності — Business Interruption);

IP Abatement coverage (може іменуватися як Patent Infringement Abatement coverage, а також Offense, Enforcement або Pursuit coverage) — покриття на випадок порушення патентних прав страхувальника. Згідно умовам даного страхування страхувальникові відшкодовуються витрати, пов'язані із захистом порушених прав;

IP Defense Cost (може іменуватися як Patent Infringement Defense Cost або Defense coverage) — покриття на випадок пред'явлення страхувальникові претензій з боку інших правовласників.

Про інші підвиди страхування інтелектуальної власності, відомі з української і більшою мірою зарубіжної практики страхування, нам вже доводилося говорити в попередніх публікаціях.

І все-таки, не дивлячись на всю його привабливість, страхування інтелектуальної власності поки не розвинене в Україні. Наприклад, в практиці страхування

1 2 3 4 5 6

Похожие работы