Понятие информационных ресурсов и технологий, их классификация

Поняття інформаційних ресурсів та технологій, їх класифікація 

 Інформаційні ресурси – це сукупність інформації, що використовується в усіх сферах людської діяльності: виробництві, науці та техніці, керуванні суспільством і т. д. , яка організована та обробляється спеціальним чином. В даний час це поняття широко застосовується поряд із такими поняттями як матеріальні, енергетичні і трудові ресурси. . Важливо наголосити, що мова йде, насамперед, про інформацію, яка обробляється електронно-обчислювальними машинами, адже паперові носії не йдуть ні в яке порівняння з електронними.

Інформаційні технології поняття невіддільне від інформаційних ресурсів, адже лише інформаційні технології забезпечують надзвичайно ефективне зберігання, обробку та представлення даних. Без цих функцій більшість інформації непридатна до використання і тому не представляє ніякої цінності.

Інформаційна технологія розвивається скоріше технології фізичної обробки. Вартість накопичення, управління та передавання інформації швидко падає, у той час кордони можливостей інформаційної технології розширюється. У результаті індустріальної революції час подорожей по залізничній дорозі із Бостона (Массачусетс) в Конкорд (Нью-Хемпшир) скоротився з п’яти днів до чотирьох годин, тобто у тридцять разів. Але процес в інформаційній технології вражає ще більше. Вартість використання комп’ютерних потужностей у порівнянні із вартістю ручної обробки інформації знизилася у 8 тисяч разів за тридцять років. Між 1958 і 1980 роками час одної електронної операції скоротився у 80 мільйонів разів. Операції на які кілька десятиліть назад витрачалися дні та години сьогодні можуть бути здійсненні за кілька секунд. Це дозволило транснаціональним корпораціям підняти ефективність виробництва, зконцентрувати у своїх руках величезні матеріальні та інформаційні ресурси, поширити свою діяльність у всі куточки світу.

Транснаціональні корпорації діють у світових масштабах, розміщуючи свої дочірні підприємства і представництва в багатьох країнах, що зумовлює необхідність оперування величезними обсягами інформації. З точки зору ТНК інформація класифікується, насамперед, на зовнішню та внутрішню. Зовнішня інформація містить наступні складові (визначення та класифікація інформаційних технологій наводяться далі).

Ринкова інформація. Найрізноманітніша інформація щодо стану ринків на яких діє ТНК, а також світової кон’юктури загалом. Ринкова інформація впливає на маркетингову діяльність корпорації та розробку нових товарів та послуг

Для багатьох корпорацій ринкова інформація є товаром.

 Інформація про конкурентів. Надзвичайно важлива інформація. Ця інформація стосується технологій, маркетингової політики, постачальників і т. д. , які використовують конкуренти.

Макроекономічна і геополітична інформація. В діяльності ТНК стає надзвичайно важливою, оскільки сфера їх діяльності розповсюджується на багато регіонів та країн.

Інформація про постачальників. Строки поставки, надійність, якість сировини, гарантії і т. д.

Зовнішня валютно-фінансова інформація. Валютні курси, динаміка курсів акцій та облігацій і т. д. Іноді ці фактори стають вирішальними щодо проведення тих чи інших операцій.

Інформація від державних органів та органів управління. Податкове, трудове та інше законодавство, окремі приписи. Багато країн через спрощення законодавства в економічній сфері та надання пільг намагаються залучити ТНК на свою територію.

Соціально-економічна інформація. Соціально економічний розвиток країни, соціальна структура населення тощо.

Інформація про культуру та ментальність місцевого населення. Надзвичайно важлива інформація в діяльності ТНК, оскільки ігнорування культурних особливостей може призвести до катастрофічних наслідків, і навпаки – вдале використання

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные