Понятие как форма мышления

сама родовидовая дефініція. Наприклад, оксиди в хімії визначають як складні речовини, що виникають в результаті з'єднання атомів кисню з атомами іншої речовини. Про виникнення тут хоч і мовиться, але вказівка на нього не має принципового характеру з погляду логічної теорії визначення: у ньому все одно задається ширше поняття складної хімічної речовини і наголошується видообразующий ознака - з'єднання атомів кисню з іншими атомами, по якому оксиди можуть бути відрізнені від решти складних хімічних речовин. Речовини, що виділяються у такий спосіб, існують не тільки в процесі виникнення, і їх визначення при бажанні можна дати без згадки процесу виникнення, просто відзначити наявність того і іншого атома у складі оксиду і все.

Про чисто генетичні визначення, строго кажучи, можна вести мову лише стосовно процесів або ж до таких їх результатів, які як би зберігають в собі свою минулу історію. Так лавою в геології називають вогненно-рідкий потік розплавлених гірських порід, що виливаються з глибинних зон Землі під час вулканічних вивержень. Формально виражаючись, можна, звичайно, і тут знайти базове родове поняття - розплавлені глибинні гірські породи. Але лава не відділяється під землею від решти розплаву; вона стає такою у момент виходу на поверхню і перестає нею бути після того, як остигне і окам'яніє.

Наш світ, як відомо, наповнений процесами. Одні з них швидкоплинні, як, наприклад, кулевидна блискавка або набрякаюча нирка. Інші протікають поволі.   Вказівка на походження може мати важливе пізнавальне значення і для об'єктів, що не змінюються, теж. Це буває тоді, коли минулі етапи позначилися на існуючих властивостях, і визначають зовнішність носячих ці властивості явищ

Наприклад, у ряді мов є так звані субстантивированные прикметники - іменники, що виникли з прикметників, - "їдальня", "перукарня", "кравець" і безліч інших. Хоча ними позначають предмети, а не властивості, і з цієї точки зору вони відносяться до іменників, залишаючись до того ж незмінними як такі, проте, їх походження відобразилося на їх граматичних особливостях, вони як і раніше підкоряються правилам для прикметників. Тому виділення таких слів в особливу граматичну категорію через вказівку на їх генезис виправдано і характеризує їх з істотної сторони. Взагалі етимологія слова, що позначає поняття, завжди є корисною додатковою інформацією до визначень і широко використовується далеко за межами мовознавства.

У цілому ряді випадків, як вже мовилося раніше, немає необхідності і не потрібно строго задавати аналізовані явища. Іноді достатньо всього лише надійно відокремити їх від всього іншого, позначивши тим або іншим способом які-небудь невід'ємні ознаки, щоб виключити плутанину з іншими явищами. Тоді використовують так звані прийоми, схожі з визначенням. Серед таких можна виділити контекстуальні і остенсивные визначення, пояснення, характеристики, описи.

При контекстуальному завданні не дається спеціально сформульованій дефініції, але з повідомлення, зробленого письмово або усно, все одно ясно, що підлягає обговоренню. Так, описуючи поведінку тієї або іншої людини в стресовій ситуації, тим самим попутно задають і склад його характеру, і особливості психіки. Збирати такі, розкидані, можливо, по тексту характеристики і робити з них висновки цілком допустимо і робиться це часто. Тільки треба пам'ятати, що фрагментарний виклад, не продуманий спеціально відносно деталей, все-таки чревато неточностями і спотвореннями. Тому бездоганні

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные