Порядок проведения сертификации гостиничных услуг

Порядок проведення сертифікації готельних послуг

 

 Сертифікація готельних послуг складається з наступних етапів:

 • розгляд заявки підприємства , оформлення договору на проведення робіт з сертифікації послуг та визначення схеми сертифікації;
 • попереднє обстеження з оцінкою стану процесу надання послуг;
 • перевірка, аналіз представлених документів та оцінка процесу надання готельних послуг з відповідними рекомендаціями;
 • оформлення результатів обстеження з прийняттям рішення щодо можливості видачі сертифікату відповідності і підписання ліцензійної угоди;
 • реєстрація сертифіката відповідності в Реєстрі Системи, видача сертифіката і підписання ліцензійної угоди;
 • технічний нагляд за наданням обов'язкових сертифікованих послуг.

 

 Попередня оцінка

 На етапі попередньої оцінки комісія, яка назначена у відповідності з наказом ДП „Харківстандартметрологія”, направляє замовнику опитувальну анкету та перелік матеріалів та документів відносно проведення робіт з сертифікації готельних послуг.

 Опитувальна анкета з інформацією відносно надання готельної послуги, яка сертифікується, направляється замовником в Орган по сертифікації. Зміст заповненої опитувальної анкети являється конфіденційним, ця інформація призначена лише для використання Органом з сертифікації.

 Після отримання від замовника заповненої опитувальної анкети і комплекту документів комісія аналізує документацію та приймає рішення щодо проведення робіт з сертифікації готельних послуг.

 Рішення щодо заявки затверджується керівником ОС.

 У випадку негативних результатів Орган з сертифікації повідомляє заявника та припиняє роботи за заявкою на термін проведення заявником корегуючих дій відносно виключення невідповідностей процесу надання послуг вимогам нормативних документів. Роботи за заявкою можуть бути продовжені лише після представлення доведень проведення заявником корегуючих дій

 У випадку позитивного результату комісія складає програму обстеження підприємства-заявника , яка підтверджується керівником Органу з сертифікації. Програма повинна відповідати за всіма пунктами вищевказаним ДСТУ.

 

 Проведення перевірки та оцінка якості готельних послуг з рекомендаціями щодо підтвердження категорії готелю

 Проводиться аналіз попередньої перевірки готелю з рекомендаціями щодо поліпшення умов надання готельних послуг. Разом з цим готується рішення про проведення перевірки надання готельних послуг та Наказ на заключне обстеження підприємства-заявника, де вказуються терміни перевірки, умови перевірки та склад комісії. Рішення та Наказ підписується керівником центру ДП „Харківстандартметрологія”.

 Під час обов'язкової сертифікації готельних послуг за всіма схемами сертифікації встановлюється наявність документів, що підтверджують здійснення нагляду органами санепіднагляду, пожежного нагляду, технічного нагляду, інших органів державного нагляду в межах їхньої компетенції в установленому порядку. Крім цього перевіряється:

 • наявність договорів з цими органами;
 • наявність актів, висновків останньої перевірки, датованих терміном не пізніше ніж півроку до дня початку робіт з сертифікації.

 Під час проведення перевірок готельних послуг проводиться:

 • повне або вибіркове обстеження членами комісії приміщень, у яких надаються готельні послуги;
 • перевірка наявності скарг, претензій та заходів щодо них;
 • перевірка відповідності кваліфікації персоналу вимогам посадових інструкцій, затверджених у встановленому порядку;
 • оцінювання процесу надання послуг.

 Оцінювання процесу надання послуг передбачає

1 2 3 4