Поиск документации Европейского законодательства в Интернет

Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

Вибір інструмента пошуку документації з Європейського законодавства залежить від поставлених цілей і має враховувати особливості конкретних сайтів і баз даних.

Головним інструментом загального бібліографічного пошуку є Каталог бібліотек Європейської Комісії (European Commission Libraries Catalogue, ECLAS, http://www. europa. eu. int/eclas/).

Інформаційний пошук — кілька видів

Інформаційний пошук — дії, методи та процедури для знаходження у фонді необхідної інформації.

Документальний пошук — дії, методи та процедури для знаходження у фонді необхідних документів.

Бібліографічний пошук — документальний пошук, який здійснюється з метою знаходження бібліографічних описів документів, що відповідають інформаційному запиту, без видачі самих документів.

Довідковий пошук — дії, методи та процедури для пошуку в інформаційній системі всіх видів посилань, що відповідають інфор­маційному запиту.

Існує три способи пошуку в базі даних ECLAS: простий пошук, експертний пошук і пошук за допомогою тезауруса. Якщо точна назва документа, що розшукується, невідома, можна скористатися пошуком за словом з назви або вибрати термін у термінологічній пошуковій системі («thesaurus search system»). Пропонуються дескриптори англійською і французькою мовами. Для пошуку матеріалів із законодавства ЄС ключовим словом є «EU/EC law» або «EU/EC policy» разом з іншими критеріями. До більшості дескрипторів, які стосуються європейських питань, на початку додається «EU/EC».

«Експертний пошук» рекомендується використовувати для пошуку інформації щодо певної статті договору або вторинного законодавчого акта. При цьому вводиться номер потрібного документа CELEX (див. далі). Ця функція не є повною, але якщо у документі існує хоча б одна стаття з визначеного питання, система виведе посилання до її тексту

За допомогою підрозділу ECLASPro можна записати запит у формі профілю пошуку, і ECLAS щотижня надсилатиме електрон­ною поштою нові посилання на публікації або статті в цій галузі. Колекція ECLAS не обмежується матеріалами з Європейської тематики, при цьому вона містить документи всіма мовами. Навіть за умов відсутності фізичного доступу до цієї бібліотеки її каталог може стати в нагоді для подальшого пошуку. Каталог також містить опцію «Ресурси Інтернет» (Іntеrnеt Resources) з переліком доступних в Інтернет сайтів і документів, які вважаються важливими. Безпосередньо тексти нормативних документів можна знайти у базах EUR-Lex і CELEX. EUR-Lex (http://www. europa. eu. int/eur-lex) — база даних з поточного Європейського законодавства одинадцятьма європейськими мовами. EUR-Lex було реалізовано у рамках політики прозорості ЄС — з 1 січня 2002 року все чинне законодавство Співтовариства доступне для користувачів Інтернет. EUR-Lex надає безкоштовно будь-який закон чи підзаконний акт, затверджений Європейськими установами, протягом 45 діб з дати його публікації в Офіційному журналі Європейських Співтовариств[1]. Після цього даний документ можна придбати на Celex або замовити на компакт-диску[2]. CELEX (http://www. europa. eu. int/celex) є найбільшою повною платною регулярно оновлюваною базою даних з Європейського законодавства, яка містить усі угоди, що їх було коли-небудь укладено, директиви та рішення Європейського Суду одинадцять­ма мовами. І EUR-Lex, і CELEX надають користувачеві документи у форматах HTML, PDF, TIFF.

Відмінність між порталом EUR-Lex і законодавчою базою CELEX, крім платності послуг останньої, полягає у способі реалізації. Якщо завдання полягає у пошуку

1 2 3 4 5

Похожие работы