Пошук рішень (Поиск решений) Excel

Пошук рішень

Могутнім засобом аналізу даних Excel є надбудова Solver (Пошук рішення). З її допомогою можна визначити, при яких значеннях вказаних впливаючих осередків формула в цільовому осередку приймає потрібне значення (мінімальне, максимальне або рівне якій-небудь величині). Для процедури пошуку рішення можна задати обмеження, причому не обов'язково, щоб при цьому використовувалися ті ж впливаючі осередки. Для розрахунку заданого значення застосовуються різні математичні методи пошуку. Ви можете встановити режим, в якому набутих значень змінних автоматично заносяться в таблицю. Крім того, результати роботи програми можуть бути оформлені у вигляді звіту.

Програма Пошук рішень (у оригіналові Excel Solver) – додаткова надбудова табличного процесора MS Excel, яка призначена для вирішення певних систем рівнянь, лінійних та нелінійних завдань оптимізації, використовується з 1991 року.

Розмір завдання, яке можна вирішити за допомогою базової версії цієї програми, обмежується такими граничними показниками:

  • кількість невідомих (decision variable) – 200;
  • кількість формульних обмежень (explicit constraint) на невідомих – 100;
  • кількість граничних умов (simple constraint) на невідомих – 400.

Розробник програми Solver компанія Frontline System вже давно спеціалізується на розробці могутніх і зручних способів оптимізації, вбудованих в середу популярних табличних процесорів різноманітних фірм-виробників (MS Excel Solver, Adobe Quattro Pro, Lotus 1-2-3).

Висока ефективність їх застосування пояснюється інтеграцією програми оптимізації і табличного бизнес-документа. Завдяки світовій популярності табличного процесора MS Excel вбудована в його середовище програма Solver є найбільш поширеним інструментом для пошуку оптимальних рішень у сфері сучасного бізнесу.

За умовчанням в Excel надбудова Пошук рішення відключена. Щоб активізувати її в Excel 2007, клацніть значок Кнопка Microsoft Office, клацніть Параметри Excel, а потім виберіть категорію Надбудови. У полі Управління виберіть значення Надстройки Excel і натисніть кнопку Перейти

У полі Доступні надбудови встановите прапорець поряд з пунктом Пошук рішення і натисніть кнопку ОК.

У Excel 2003 і нижче виберіть команду Сервис/Надстройки, в діалоговому вікні Надбудови, що з'явилося, встановите прапорець Пошук рішення і клацніть на кнопці ОК. Якщо услід за цим на екрані з'явиться діалогове вікно з пропозицією підтвердити ваші наміри, клацніть на кнопці Так. (Можливо, вам знадобиться настановний компакт-диск Office).

Процедура пошуку рішення

1. Создайте таблицу з формулами, які встановлюють зв'язки між осередками.

2. Виділите цільовий осередок, який повинен прийняти необхідне значення, і виберіть команду:

- У Excel 2007 Данние/Анализ/Поиск рішення;

- У Excel 2003 і нижче Tools > Solver (Сервіс > Пошук рішення). Поле Set Target Cell (Встановити цільовий осередок) діалогового вікна надбудови Solver (Пошук рішення), що відкрилося, міститиме адресу цільового осередку.

3. Встановите перемикачі Equal To (Рівною), задаючі значення цільового осередку, — Мах (максимальному значенню), Min (мінімальному значенню) або Value of (значенню). У останньому випадку введіть значення в поле справа.

4. Вкажіть в полі By Changing Cells (Змінюючи осередки), в яких осередках програма повинна змінювати значення у

1 2 3