Пособие по уходу за ребенком до трех лет

Згідно з чинним законодавством, особа, що доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на отримання державної допомоги навіть у разі, якщо така особа взагалі не застрахована у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. 1

 

Допомога по догляду за дитиною до трьох років призначається2 з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж після закінчення у жінки - матері дитини відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. (Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. 3) Днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами. Заява складається за спеціальною формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики України. Необхідними документами окрім заяви є наступні:

 

1) виписка з наказу за місцем роботи (служби) про надання відпустки;

 

2) копія свідоцтва про народження дитини;

 

3) копія трудової книжки особи, що здійснює догляд за дитиною;

 

4) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;

 

5) непрацюючі особи подають також довідку, видану органом, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, про те, що вони не зареєстровані як фізичні особи - підприємці, а у разі їх перебування на обліку в центрі зайнятості - довідку про те, що виплата їм допомоги по безробіттю не проводиться. Особи, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією роботодавця, подають відповідну довідку від ліквідаційної комісії.

 

Усиновителі та опікуни окрім зазначених документів для призначення державної допомоги подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки

 

З липня цього року для призначення державної допомоги не потрібно подавати довідки про місце проживання дитини. Раніше всі заявники повинні були подавати такі довідки від жеків або інших житлово-комунальних організацій.

 

Не потрібно також зараз особам, які є суб'єктами підприємницької діяльності і сплачують фіксований податок та які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подавати довідку з податкової інспекції про припинення підприємницької діяльності.

 

Особам, не застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державна допомога по догляду за дитиною призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.

 

Державна допомога виплачується щомісяця з дня її призначення по день досягнення дитиною трирічного віку включно.

 

Щодо розміру державної допомоги

 

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має надаватися у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Допомога надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими призначається допомога.

 

Треба зазначити, що в Україні досить давно вже склалася така практика,

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные