Правило технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Украины

Зміст

 Вступ. 3

Значення ПТЕ, порядок їх затвердження і зміни. 4

Основні значення сигналів, що подають загороджувальні світлофори. 5

Сигналізація на локомотивах при маневровій роботі. 6

Вимоги ПТЕ до колісних пар. 6

Сигналізація снігоочисників під час руху по одноколійній і правильній колії двохколійної дільниці. 10

Подача сповіщального сигналу. 10

Повне випробування гальм. 11

Список використаних джерел. 22

  Вступ

 Правила технічної експлуатації залізниць України встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу, і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації.

Правила технічної експлуатації обов’язкові для усіх підрозділів та працівників залізничного транспорту. Виконання Правил технічної експлуатації залізниць забезпечує злагодженість усіх ланок залізничного транспорту, чітку та безперебійну роботу залізниць і безпеку руху.

Питання технічної експлуатації залізниць України регулюються також Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України.

Усі інструкції, які регулюють питання технічної експлуатації, проектування та будівництва залізниць, споруд, пристроїв і рухомого складу, мають відповідати вимогам цих Правил[1].

  Значення ПТЕ, порядок їх затвердження і зміни

 У загальній системі транспорту України залізничний транспорт займає провідне місце.

Він являє собою дуже великий та складний комплекс технологічно пов’язаних окремих його господарств. Успіх роботи залізничного транспорту вирішується точним та своєчасним виконанням кожної операції технологічного процесу структурних підрозділів. Робота кожної станції, депо, підстанції, дільниці та дистанції повинна проводитися погоджено й точно установлений час, у суворо визначеному порядку. Успішне та безпечне виконання перевізного процесу неможливе без тісної взаємодії і взаємного зв’язку між працівниками служб перевезень, локомотивного та вагонного господарств, колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання, працівниками інших служб та спеціальностей. Найменша затримка у виконанні хоча б однієї операції, нечітка робота будь-якого підрозділу транспортного конвеєра можуть призвести до порушення графіка руху і транспортних подій у поїзній та маневровій роботі.

Для безперебійної та безаварійної роботи залізниць вирішальне значення мають правильна організація праці працівників залізничного транспорту, їх висока свідомість, дисципліна, суворе дотримання єдиноначальності. Ці вимоги викладені в Правилах, які справедливо називають основним законом залізничного транспорту. Правила мають надзвичайно важливе значення для узгодженої взаємодії усіх частин залізничного транспорту, злагодженості у працівників, які забезпечують рух поїздів за графіком та виконання перевезень.

У Правилах дані основні вказівки щодо виконання технологічних процесів і дотримання технічних норм залізничному транспорті, а також раціонального використання рухомого складу, інших залізничних пристроїв. У Правилах сформульовані обов’язки та відповідальність працівників залізниць, встановлені найважливіші розміри, норми і вимоги щодо якісного будівництва та утримання колії, мостів, інших залізничних споруд, пристроїв сигналізації та зв’язку, рухомого складу, обладнання і механізмів. Правила особливо акцентують на величезному організаційному значенні графіка руху поїздів, що відображає план усієї експлуатаційної роботи залізниць. Правила встановлюють порядок руху поїздів за графіком, їх приймання, відправлення та прямування перегоном. Особлива увага в Правилах приділяється суворому виконанню вимог сигналів, що мають велике значення для забезпечення чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи та забезпечення безпеки руху.

Правила обов’язкові для усіх без винятку підрозділів залізниць України, так як вони містять основні

1 2 3 4 5 6 7 8 9