Право беженцев в международном праве

С. Процедури екстрадиції шукачів притулку

59. Якщо запит про екстрадицію стосується шукача притулку, запитувана Держава не тільки зобов'язана надати захист проти видворення відповідно до міжнародного права щодо біженців і прав людини, але також має забезпечити прийняття рішення за заявою про надання статусу біженця, пода­ною в її органи, з дотриманням стандартів і критеріїв, встановлених у Конвенції 1951 р. Інформація, виявлена в контексті екстрадиції, може вплинути на результат розгляду заяви про притулок, тоді як результат визначення статусу біженця є важливим елементом, який розглядає запитувана Держава, ви­рішуючи, чи можна провести законну екстрадицію розшукуваної особи.

60. Перетин питань екстрадиції і притулку в таких випадках має процедурні наслідки. Далі розгля­дається відповідне взаємовідношення між процедурами екстрадиції і надання притулку, включаючи пос-

лідовність рішень кожної процедури, а також гарантії, які мають передбачатися в екстрадиційних проце­дурах для шукачів притулку. Також аналізується роль УВКБ ООН у такій процедурі. Процедурні питан­ня, пов'язані з екстрадицією у рамках визначення притулку, обговорюються в Розділі IV. B. 2. нижче.

1. Окремі процедури екстрадиції! надання притулку

61. Екстрадиція і визначення статусу біженця є окремими процедурами з різними цілями, що ре­гулюються різними правовими критеріями. Особи, що приймають рішення в кожній сфері, повинні мати особливі знання, досвід і навички. Якщо визначення наявності в розшукуваної особи обґрунтованого страху переслідування включено до процедури екстрадиції, це може істотно обмежити шанси на розгляд заяви шукача притулку

Це може також обмежити правові засоби захисту, доступні у разі негативного визначення статусу. Таким чином, УВКБ ООН вважає, що рішення за заявою про надання притулку і по запиту про екстрадицію, відповідно, повинні прийматися в рамках відокремлених процедур.

62. Це не означає, що два процеси повинні проходити в ізоляції. Як неодноразово вказується в цій Керівній записці, право розшукуваної особи на статус біженця має важливі наслідки для обсягу зобов'язань запитуваної Держави за міжнародним правом щодо цієї розшукуваної особи, а отже, і для рішення по запиту про екстрадицію. Водночас, інформація, пов'язана з запитом про екстрадицію, може вплинути на рішення за заявою про надання притулку. Для ухвалення правильного рішення як щодо притулку, так і з процедури екстрадиції, уповноважені органи повинні враховувати усі відповідні елементи.

2. Ухвалення рішення за заявою про притулок органами запитуваної Держави, що відповідають за притулок.

63. Для визначення потреб особи в міжнародному захисті відповідно до критеріїв, викладених в Конвенції 1951 p. , заяву про притулок має розглядати орган, відповідальний за прийняття рішень про надання статусу біженця запитуваної Держави. 90 Органи, відповідальними за притулок, повинні враховувати усі важливі факти, включаючи запит про екстрадицію і будь-яку пов'язану інформацію, спроможну вплинути на заяву про надання притулку. 91

3. Послідовність прийняття рішень про екстрадицію і притулок

Запит про екстрадицію з країни походження шукача притулку

64. Якщо запит про екстрадицію подали органи країни походження шукача притулку, запитувана Держава повинна вирішити питання про необхідність для нього чи неї статусу біженця, щоб з'ясувати, чи буде екстрадиція розшукуваної особи законною. Це випливає з зобов'язання запитуваної Держави дотримувати принципу невидворення за міжнародним правом щодо біженців

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные