Право беженцев в международном праве

і прав людини. З одного боку, як шукач притулку, розшукувана особа користається захистом проти видворення в країну поход­ження на весь період провадження з питання притулку, включаючи апеляцію. З другого боку, обсяг зобов'язань запитуваної Держави щодо невидворення в рамках міжнародного права відрізняється за­лежно від того, чи є розшукувана особа біженцем. Виходячи з цього, питання статусу біженця необхід­но прояснити до визначення того, чи виконані юридичні вимоги до екстрадиції.

65. Отже, у справах, що можуть призвести до видачі шукача притулку в його чи її країну походжен­ня, необхідно провести провадження з питання притулку, і остаточне рішення за заявою про надання притулку необхідно прийняти до рішення за заявкою про екстрадицію.

66. На думку УВКБ ООН, у цілому, доцільно розглядати питання екстрадиції і надання притул­ку паралельно. Таким чином, підвищиться ефективність; крім того, у ході процесу екстрадиції може з'явитися інформація, яка впливає на право розшукуваної особи на статус біженця, і яка, отже, має враховуватися органами, відповідальними за притулок. 92 Однак іноді необхідно відкласти ухвалення рішення по запиту про екстрадицію до остаточного визначення статусу біженця. 93

Запит про екстрадицію від іншої країни, крім країни походження шукача притулку

67. Якщо екстрадицію шукача притулку вимагає не його чи її країна походження, то розшукувана особа, у певних обставинах, може бути вислана до ухвалення остаточного рішення за його чи її заявою про притулок у запитуваній Державі. При цьому для дотримання вимог міжнародного права щодо бі­женців і прав людини, запитувана Держава повинна:

(і) встановити, що екстрадиція до Держави, яка подала запит, не піддасть шукача притулку ризику переслідування, катувань чи іншого непоправного збитку, і

(іі) у рамках свого основного обов'язку організувати розгляд заяви про притулок відповідно до критеріїв Конвенції 1951 р

і визнаних міжнародних стандартів справедливості й ефективності, забезпечити доступ шукача притулку до процедур визначення притулку, що відповідають цим стандартам.

68. Якщо обидві умови дотримані, процедури надання притулку, що були розпочаті в запитуваній Державі, можуть бути припинені. 94 У таких випадках розгляд заяви про надання притулку може бути відновлений і завершений після винесення вироку за обвинуваченням, у формі обвинувального чи виправдувального вироку суду. Він може бути винесений в запитуваній Державі, де була подане заява про надання притулку, через угоду про повернення в цю Державу, чи шляхом перенесення відповідаль­ності за розгляд заяви про притулок у Державу, що вимагає екстрадиції, за умови наявності там таких же процедурних стандартів. 95

4. Конфіденційність процедур екстрадиції, що стосуються шукача притулку

69. Приймаючи рішення по запиту про екстрадицію шукача притулку, уповноважені органи по­винні забезпечити належне дотримання конфіденційності. У цілому, жодна інформація з заяви про притулок, чи про факт подачі такої заяви, не повинна передаватися Державі, що вимагає екстрадиції, незалежно від того, чи це країна походження розшукуваної особи, чи третя країна. Висновки щодо бі­женців, викладені в параграфах 57-58, також застосовні до шукачів притулку. 96

D. Роль УВКБ ООН у екстрадиційному провадженні

70. Якщо запитується екстрадиція біженця чи шукача притулку, то УВКБ ООН має повноваження і зацікавленість у захисті, і має вжити необхідних заходів

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные