Право интеллектуальной собственности в 20

План

 

1. Поняття творчої діяльності. Види творчої діяльності.

2. Будь-яке рішення Держпатенту України, що стосується заяви на винахід, корисну модель, промисловий зразок, може бути оскаржене протягом:

а) 1 місяця;

б) 8 місяців;                                                                                     

в) 6 місяців;                                                           

г) 1 року.

З. Без проведення експертизи патент видається:

а) на 3 роки;

б) на 5 років;

в) на 10 років;

г) на 20 років.

4. Громадянин К написав романс і уклав угоду із О про те, що з моменту обнародування усі авторські права переходять до останнього, за що-він зобов'язаний надати К матеріальну підтримку.

Дізнавшись про те, що К виконував цей романс на площі, перед вікнами своєї дівчини, О (ставши суб'єктом авторських прав) прийняв рішення про включення цього романсу до збірки та дозволив його аранжування. Вважаючи прізвище автора недостатньо милозвучним, при випуску збірки було використано псевдонім, узгодивши його використання з О, а також зміняли деякі слова, які не римувались.

Автор, заперечуючи проти зміни слів зазначив, що на його думку,  головне не рима слів, а зміст твору і зміною слів вони змінили зміст, на що отримав відповідь, що усі зміни були узгоджені з суб'єктом авторських прав гр. О. К подав позов до суду.

Які порушення авторського права було допущено? Яке має бути рішення суду?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття творчої діяльності. Види творчої діяльності.

 

Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури

Рівень виробництва, економіки в цілому і врешті-решт добробуту людей визначатиметься саме рівнем розвитку зазначених напрямів доцільної людської діяльності. У 21 ст. вони будуть вирішальними і зумовлюватимуть рівень та характер виробництва, яке стане лише способом реалізації досягнень науки, техніки і культури. При цьому саме культура визначатиме характер та напрями науково-технічної діяльності, зумовлюватиме рівень її гуманізації.

Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес в цілому і нарешті добробут суспільства значною мірою залежать від рівня й ефективності творчої діяльності в цьому суспільстві. Творча інтелектуальна діяльність є однією з рушійних сил розвитку цивілізації. Людина за своєю природою схильна до творчості, вона завжди в пошуку кращих умов життя, засобів його поліпшення, своєї безпеки тощо. Проте через ті чи і інші причини рівень творчої діяльності у різних країнах неоднаковий. Він визначається передусім рівнем усвідомлення значення цієї діяльності для розвитку суспільства, створенням для неї сприятливих умов та іншими факторами, які тією чи іншою мірою їй сприяють.

У сучасних умовах будь-який вид діяльності людини — виробництво, оборона, охорона здоров'я тощо — без належного науково-технічного забезпечення просто неможливий, як неможливий соціально-економічний прогрес суспільства взагалі без духовного розвитку. Це тісно взаємопов'язані і взаємозалежні процеси. Зрозуміло, що будь-який прогрес суспільства неможливий також без добре поставленої системи освіти.

Питанням розвитку усіх видів творчості надає великої уваги нова Конституція України. У ст. 54 вона проголошує, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Держава гарантує захист інтелектуальної власності, авторських прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

За Конституцією України кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або поширювати зазначені результати без згоди їх власника, лише за винятками, встановленими законами.

Країни з високорозвинутою ринковою економікою відзначаються високим

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные