Правовая информационно-поисковая система "Нормативные акты Украины»

Правова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України»

Особливістю ІПС «Нормативні акти України» (НАУ, http://www.nau.kiev.ua/) є реалізація трьома мовами — українською, російською, англійською.

1)    База даних НАУ має такий склад: повна нормативно-правова база (нормативні акти в актуальному стані, з урахуванням внесених змін та усі попередні редакції):

 • ·Конституція, кодекси, закони та постанови Верховної Ради України; укази та розпорядження Президента України;
 • ·постанови, розпорядження і декрети Кабінету Міністрів України;
 • ·нормативні акти міністерств та відомств, зареєстровані в Міністерстві юстиції, а також вузьковідомчі документи: листи, роз’яснення, розпорядження;
 • ·міжнародні угоди — двосторонні угоди України, міжнародні конвенції;
 • ·чинні нормативні акти органів влади СРСР та УРСР; нормативні акти місцевих органів влади;
 • ·перспективне законодавство — тексти прийнятих, але не підписаних законів, тексти резонансних законопроектів, оприлюд­нених для обговорення; судова практика: рішення, висновки, ухвали Конституційного Суду України;
 • ·постанови пленуму Верховного Суду України, ухвали судових колегій, роз’яснення, листи;
 • ·постанови, рішення, листи Вищого Господарського Суду України;
 • ·матеріали реальних справ у загальних судах України (трудові, житлові, сімейні, майнові, зобов’язальні, земельні, спадкові спори тощо);
 • ·матеріали реальних справ у господарських судах України (зобов’язальні, податкові, митні, майнові, корпоративні спори, визнання недійсним актів органів влади) та аналітичні коментарі до них; консультації, роз’яснення, погляди: дайджести опублікованих у пресі статей з поточних економічних питань;
 • ·офіційні повідомлення та роз’яснення органів державної влади;
 • ·ексклюзивні аналітичні статті правозастосувального характеру;
 • ·класифікатори, довідники, форми: тематичний класифікатор законодавства: тематичні добірки нормативних актів у сферах підприємництва, податкового, митного законодавства, міжнародного права, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського обліку;
 • ·каталог публікацій нормативних актів в офіційних та відомчих виданнях;
 • ·словник термінів: визначення термінів із посиланнями на відповідні закони, підзаконні акти, судові рішення, міжнародні угоди;
 • ·бланки звітності у форматі текстового редактора Microsoft Word, готові до заповнення та друку;
 • ·довідник органів влади — структура, адреси, телефони, основоположні документи органів державної влади України;
 • ·каталог порушених справ про банкрутство підприємств, підготовлений за офіційними повідомленнями господарчих судів України;
 • ·зведені таблиці: щоденні курси валют НБУ, індекси інфляції, розміри облікової ставки, мінімальної зарплати, пенсії, подат­кового мінімуму, список офшорних зон і т. ін.; нормативно затверджені типові документи: договори, форми, бланки, правила, положення і т. ін.; моніторинг — щотижневий огляд нових нормативних актів.

1) Крім основної системи, пропонується компакт-диск «Митний бюлетень», який має такий вміст: повна нормативно-правова база;

2) митне законодавство — аналіз за темами «Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)», «Система тарифного (митно-тарифного) регулювання ЗЕД», «Система нетарифного регулювання ЗЕД», «Організація митної справи», «Митний та інші види контролю», «Митні режими», «Митне оформлення», «Митні платежі», «Порядок ввозу (вивозу, пересилання) товарів фізичними особами», «Порушення митних правил і контрабанда», «Спеціальна (вільна) економічна зона» та ін.;

3) міжнародне митне право — міжнародні конвенції та двосторонні угоди України про співробітництво в митній галузі;

4) аналіз судової практики — аналіз арбітражних справ з митної діяльності;

типові документи, форми, бланки, митні довідники — струк­тура митних органів України, курси валют НБУ, індекси інфляції, Товарна номенклатура ЗЕД, перелік банків, яким надано

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные