Правовая охрана интеллектуальной собственности в Украине

План

Вступ

1. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні

2. Мета і принципи правової охорони

3. Охорона прав на об'єкти промислової власності

4. Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності

5. Правові інститути охорони інтелектуальної власності

Висновок

Список використаної літератури

 Вступ

Проблеми охорони інтелектуальної власності сьогодні вийшли в світі на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Унаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою та вимагають стратегічних підходів до їх вирішення. Процеси інтелектуалізації досягли надзвичайно високої інтенсивності, немислимої ще десятиліття тому. Нині у світі діють понад 4 млн. патентів; щороку подається приблизно 700 тис. заявок на патентування; 2000 р. доход від продажу ліцензій на запатентовані об’єкти становив 100 млрд. дол. , що вдесятеро більше, ніж 1990 р.

Важливо враховувати, що в основному вже сформувалася глобальна система регулювання охорони інтелектуальної власності

Україна повинна адаптуватися до неї, якщо планує розвиватися як складова частина світового господарства, а не як економіка, відмежована від світових тенденцій соціально-економічного й технологічного розвитку. І за останні роки Україна значно активізувала процес входження в світові структури, що регулюють інтелектуальну власність, і вже є учасницею 15 з 26 універсальних міжнародних конвенцій і договорів у цій сфері. Але проблемою залишається незавершеність процесів здобуття членства в Світовій торговельній організації (СОТ) і забезпечення участі в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Не завершено і процес приєднання до ряду міжнародних конвенцій та договорів.

Велике значення для ефективної охорони інтелектуальної власності має процес входження України в регіональні європейські структури регулювання цієї сфери, і передусім у структури Європейського союзу. На цьому напрямі також є нерозв’язані проблеми — невизначеність позиції України щодо Євразійської патентної конвенції та налагодження відносин із Євразійською патентною організацією, відсутність перспективних програм взаємодії з Європейським патентним відомством і Відомством із гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки ЄС).

Домінуючу роль у сфері двосторонніх відносин у цій царині, безумовно, відіграють США, які є світовим технологічним лідером. Саме цей чинник, а не тільки загроза санкцій із боку Сполучених Штатів, є потужним стимулом до розвитку системи охорони інтелектуальної власності в Україні.

 1. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні

За останній період в Україні здійснено комплекс важливих заходів із забезпечення правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних вимог. Зазначені заходи здійснювалися шляхом удосконалення законодавства та механізмів реалізації його основних положень.

Протягом 2006 року продовжувалася удосконалення нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності з метою її приведення у відповідність з вимогами законодавства ЄС, що обумовлено прагненням України інтегруватись до Європейського Співтовариства.

 9 лютого 2006 р. Верховною Радою України прийнято Закон, яким внесено зміни до статей 176, 177, 229 Кримінального кодексу України, що встановлюють жорсткі норми кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності. Зміни, внесені за ініціативою Уряду України, є суттєвими і стосуються,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы