Международная практика охраны прав на географические указания

План

1. Об'єкти географічних зазначень походження товарів

2. Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів


1. Об'єкти географічних зазначень походження товарів

Одним із досить вагомих об'єктів інтелектуальної власності є географічне зазначення походження товарів, що в умовах ринкової економіки набувають усе більшої ваги.

Об'єктами прав на географічне зазначення походження товарів є позначення, що вказують на походження товарів. У цивільному обороті часто місце походження товару має значний вплив попиту на нього. На це можуть бути різні причини: вміння виробників, їх майстерність, що визначають якісні характеристики виробу, природні умови географічного місця походження товару, які також певним чином впливають на якісні чи інші характеристики товару. Нарешті, це може бути просто зазначення країни, в якій цей товар вироблено. В умовах сучасної ринкової економіки зазначені чинники певним чином зумовлюють попит на цей товар. Таке зазначення часто піддається неправомірному присвоєнню, щоб забезпечити товару іншого виробника необхідний попит. Саме тому виникла потреба надати правову охорону географічним зазначенням походження товарів.

В Україні зазначення походження товарів охороняються Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 p. , об'єктами яких є просте і кваліфіковане зазначення походження товару.

Просте зазначення походження товару — це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару

Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлене законом. Обсяг його охорони визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Суб'єктами цього права є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

2. Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів

Україна. Автономна Республіка Крим. м. Ялта. Саме в цьому унікальному куточку нашої держави з 26 по 28 червня цього року проходив міжнародний семінар з охорони географічних зазначень, організаторами якого були Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі - ВОІВ), Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Уряд Автономної Республіки Крим.

З огляду на природу такого об‘єкта промислової власності, як географічні зазначення, місце проведення було вибрано дуже вдало. Адже саме Крим здавна славиться своїми винами. Наче сама природа наливає грона винограду, а людський розум і руки протягом сторіч створюють унікальні технології виробництва вина, що має таку ж високу репутацію в світі, як і французькі, угорські, грузинські та молдавські вина. Крим, Сонячна долина, Масандра, Магарач - географічні назви, які відповідно до частини 1 статті 22 “Охорона географічних

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные