Правовое регулирование деятельности абонентов сети Интернет

План

Вступ

  1. Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет
  2. Захист права на приватність користувачів Інтернет.

Висновки

Література

Вступ

В останні роки сфера використання інтернет-технологій істотно розширилася, про що можуть свідчити як численні публікації в спеціальній літературі та засобах масової інформації, так і зміст міжнародних документів. Європейська комісія відзначає дуже високий ступінь проникнення й використання інтернет-технологій, особливо в розвинених країнах, що перетворило інтернет у життєво важливий ресурс, будь-яке серйозне порушення у функціонуванні якого може мати потенційно катастрофічні наслідки для суспільства й економіки. При цьому уряди зіштовхуються із цілою низкою проблем, починаючи з формування державної політики щодо забезпечення громадян можливістю повною мірою скористатися потенційними перевагами інтернет-технологій і закінчуючи захистом їхніх прав та інтересів з урахуванням необхідності вирішення проблеми юрисдикції в умовах зростаючої глобалізації у віртуальному світі. Все це стало причиною активізації в науковому юридичному середовищі дискусії з приводу проблем правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інтернет-технологій.

Зміст численних наукових публікацій свідчить про те, що загальної правової позиції відносно підходів до регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інтернет-технологій, у цей час не сформовано. Більш того, дискусійним залишається концептуальне питання - про доцільність правового регулювання такого роду відносин. Про це говорив В. О. Копилов ще в 2002 році, підкреслюючи, що «одна група фахівців вважає, що Інтернет - таке середовище, в якому право принципово не може бути застосоване, а інша група думає, що право в Інтернеті займе гідне місце».

Оцінюючи сьогоднішній стан, можна констатувати, що в юридичній науці, незважаючи на численні спроби, поки не було здійснено повного системного аналізу проблем правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з інтернетом, і не сформовано комплексні рекомендації з їх вирішення. Тому невизначеність правових підходів у вирішенні проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інтернет-технологій, і, одночасно, стрімке зростання значимості подібних відносин у всіх сферах діяльності визначають її актуальність і важливість для подальшого розвитку інформаційного суспільства

1. Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет

Джерелом розходжень змісту підходів до вирішення проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інтернет-технологій, очевидно є різне розуміння предмета правового регулювання й об'єкта правовідносин. Також методологічно ключовим для предмета дослідження є визначення дефініції терміна «інтернет».

Науковці, що займаються проблематикою інформаційного права, по-різному представляють таке явище сучасності як інтернет. Так В. О. Копилов декларував, що Інтернет, по суті справи, являє собою нове середовище перебування людства, нове середовище діяльності особистості, суспільства, держави. С. В. Малахов дає складене визначення цієї дефініції, стверджуючи, що поняття інтернет «визначається як а) інформаційна комп'ютерна система, що складається із сукупності окремих інформаційних комп'ютерних мереж, об'єднаних на основі єдиного міжмережевого протоколу, б) інформаційний простір, в) середовище перебування суб'єктів суспільства, г) сукупність інформаційних суспільних відносин у віртуальному середовищі».

У Керівництві для розробки політики у сфері ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) наведено визначення інтернету як середовища, в якому споживачі провадять усе більш широке коло своїх повсякденних видів діяльності, від простих операцій до подання податкових декларацій.

Визначаючи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11