Правовые аспекты предоставления туристических услуг

визначеного часу.

Ваучер - форма письмового договору на туристичне або екскурсійне обслуговування.

У договорі на туристичне (екскурсійне) обслуговування, укладеному шляхом видачі ваучера, мають міститися такі дані:

- найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, номер ліцензії (дозволу) на відповідний вид діяльності, юридична адреса;

- прізвище, ім'я, по батькові туриста (екскурсанта) або членів групи (при груповій поїздці);

- строки надання та види туристичних (екскурсійних) послуг, їх загальна вартість;

- назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування;

- розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором агентування;

- інші дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо;

- дата видачі ваучера.

Ваучер є документом суворого обліку. Порядок оформлення та використання ваучера затверджується Міністерством культури та туризму України.

1 Частина перша статті 17 Закону України "Про туризм" від 15. 09. 1995   324/95-ВР.

2 Пункт 50 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01. 06. 2000   1775-III.

3 Пункт 13 "Переліку органів ліцензування", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2000   1698 зі змінами станом на 08. 10. 2006

4 Частина перша статті 202 Кримінального кодексу України.

5 Частина перша статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

6 Згідно з розділом 2 "Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу", затвердженого Наказом Державної туристичної адміністрації України від 24. 09. 2004   83.

7 Документами, відповідно до яких відбувається обов'язкова сертифікація туристичних послуг, є наступні нормативні акти Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України (нині цей державний орган має назву Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, або скорочено - Держспоживстандарт):

- "Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг" та "Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування", затверджені Наказом від 27. 01. 1999   37;

- "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений Наказом від 01. 02. 2005   28.

8 До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, передбачені Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про туризм".

9 Договір на екскурсійне обслуговування є одним із видів договорів про надання послуг.

Таким чином, збираючись у туристичну подорож та укладаючи відповідний туристичний договір, необхідно переконатися, що:

1) обраний вами туроператор (турагент):

- має відповідну ліцензію. На вимогу туриста суб'єкт туристичної діяльності повинен пред'явити свою ліцензію;

- має фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності перед туристами у вигляді гарантії банку або іншої кредитної установи на випадок його неплатоспроможності чи порушення процесу про визнання його банкрутом. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну щонайменше 20 000 євро. Для туроператорів, що надають послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, - щонайменше суму, еквівалентну 10 000

1 2 3 4 5 6

Похожие работы