Преступления и уголовная ответственность

ПЛАН 

1. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН, ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ, ПО КОЛУ ОСІБ І В ЧАСІ 

2. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ

3. СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПОНЯТТЯ НЕОСУДНОСТІ

4. ФОРМИ ВИНИ

5. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

6. ПОНЯТТЯ, МЕТА І ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ.  

7. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ.

8. АМНІСТІЯ ТА ПОМИЛУВАННЯ.

9. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ.


1. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН, ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОС­­­ТОРІ, ПО КОЛУ ОСІБ І В ЧАСІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО представляє собою сукупність юридичних норм, встановлених державою (вищим законодавчим органом державної влади – Верховною Радою України) і забезпечених її примусовою силою, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які покарання треба застосувати до осіб, що їх скоїли

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН (Закон про кримінальну відповідальність) - законодавчий акт України, що передбачає загальні положення кримінального права щодо визначення суспільно небезпечних діянь як злочинних та встановлює покарання осіб, які скоїли злочини.

Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України та Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, які включаються до нього після набрання ними чинності.

Завданням Кримінального кодексу України є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним законом.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі (ст. 4 ККУ)

Це питання в кримінальному праві розкривається у трьох аспектах:

1) вступ кримінального закону в силу

Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення (в офіційних виданнях не пізніше 7 днів після схвалення), якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування (Пунктом 1 Прикінцевих та перехідних положень Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. №2341-ІІІ визначено, що цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року. )

Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

2) зворотна сила кримінального закону (дія нового кримінального закону на діяння, що вчинені до його прийняття) (ст. 5 ККУ) 

1. Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы