Приемная семья - положительное социальная среда развития ребенка

Прийомна сім’я – позитивне соціальне середовище розвитку дитини

 

Сімейним кодексом України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» пріоритетом влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено саме сімейне виховання. Законом України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” пріоритетними формами влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, і потребує термінового влаштування, визначено усиновлення, оформлення опіки (піклування), влаштування у прийомну сім’ю, до дитячого будинку сімейного типу.

Починаючи із 2005 року, з початком реформування державної системи влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, робота щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків в Україні набула суттєвого значення. До основних причин, які вплинули на зміну соціальних державних пріоритетів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна віднести:

  • Ø формування соціальної політики, заснованої на гуманістичних засадах, що передбачає орієнтацію соціальних інститутів на врахування індивідуальних запитів і  потреб особистості;
  • Ø стрімке зростання кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування;
  • Ø неспроможність державної інтернатої системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням потреб розвитку суспільства.

Створення в Україні прийомних сімей (foster care), як сімейної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розпочато у 1998 р.

Позитивним моментом запровадження цього нового соціального інституту стало проведення соціального експерименту в окремих регіонах, що мало на меті:

  • вивчення юридичного та соціального підґрунтя запровадження прийомних сімей в Україні;
  • створення юридичної бази функціонування прийомних сімей;
  • розробка наукових методик та технологій роботи з кандидатами на створення прийомної сім’ї та спеціалістами, які з ними працюють;
  • створення прийомних сімей в окремих регіонах України.

На законодавчому рівні можливість проведення соціального експерименту була визначена постановою Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей у Запорізькій області та затвердження Положення про прийомну сім’ю” № 241 від 2 березня 1998 р. Це створило правові підстави впровадження в Україні інституту прийомної сім’ї як такого, що всебічно відповідає потребам виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Практичне створення перших прийомних сімей розпочалося у 1998 р

на території Запорізької області.

З метою визначення регіональних особливостей функціонування прийомних сімей в Україні, відпрацювання механізмів соціального супроводу та контролю за вихованням дітей у сім’ях, удосконалення правових аспектів роботи прийомної сім’ї щодо соціального захисту дітей в контексті законодавства України, досвід Запорізької області було поширено на ряд регіонів. У 1999 р. постановою Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей у деяких регіонах України” №1713 від 15 вересня 1999 р. соціальний експеримент було поширено на шість регіонів України: Харківську, Одеську, Львівську, Запорізьку області, Автономну Республіку Крим та місто Київ.

Інститут прийомної сім’ї, як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні набув законодавчого закріплення у Законі України “Про охорону дитинства” (№ 2402-ІІІ від 26 квітня 2001 р). Позитивні результати соціального експерименту і рекомендації щодо поширення практики створення прийомних сімей на всій території України у 2002 р. закріплені постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про прийомну сім’ю” від 26 квітня 2002 р. № 565.

Передумови до активного розвитку прийомної сім’ї як соціального

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы