Признание, оценка и классификация обязательств банка и характеристика счетов для их учета

Визнання, оцінка й класифікація зобов’язань банку та характеристика рахунків для їх обліку

Вивчаючи зобов’язання банку, необхідно згадати відмінності в тлумаченні термінів «власний капітал» та «зобов’язання» як основних елементів фінансового звіту «Баланс», які ми розглядали в першому розділі. Зобов’язання розкривають відносини банку з постачальниками фінансових ресурсів. Джерелами постачання ресурсів для банку, крім власного капіталу, можуть бути:

  • депозити, які належать до залучених коштів і включають кошти інших банків, кошти суб’єктів господарювання, кошти бюджетів різних рівнів, кошти фізичних осіб;
  • позичені кошти (недепозитні запозичення), які банк одержує у вигляді кредитів від інших банків, кредитів від міжнародних фінансових установ, субординованих кредитів та шляхом розміщення власних боргових цінних паперів (депозитних сертифікатів, облігацій тощо). (Облік операцій з власними борговими зобов’язаннями буде розглянуто у розділі «Облік операцій з цінними паперами».)

Зобов’язання показують у бухгалтерському балансі банку в окремому розділі у складі пасивів. Загальна сума зобов’язань відображає суму боргів банку, а їх структура демонструє додаткові джерела фінансування банківського бізнесу та кредиторську заборгованість банку, яка склалася за проведеними ним операціями з клієнтами та за внутрішньобанківськими операціями. Розглянемо особливості подання зобов’язань у бухгалтерському балансі (річному) банку (табл. 1).

Таблиця 1

Баланс банку (фрагмент)

 

ПАСИВИ

 

 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

12

Кошти банків

23 239

9 139

13

Кошти клієнтів

96 082

53 088

14

Інші депозити

0

0

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

16

Нараховані витрати до сплати

1 048

632

17

Інші зобов’язання

2 049

1 921

18

Усього зобов’язань

122 418

64 780

 Зауважимо, що подання зобов’язань у балансі в такому вигляді не дає змоги провести фінансовим аналітикам аналіз структури основних джерел формування ресурсів банку. Це пов’язано з тим, що виділені статті зобов’язань об’єднують різні за економічною природою джерела.

Наприклад, стаття «Кошти клієнтів» включає такі джерела: депозити до запитання, строкові депозити, ощадні вклади, кредити отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, кредиторську заборгованість за операціями з клієнтами.

Такий підхід щодо розкриття зобов’язань застосований і до інших статей зобов’язань. Проте вказані джерела мають суттєві особливості в аспекті їх походження, можливостей доступу до них з боку

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные