Проблема внутреннего и внешнего в человеке

План

Вступ

  1. Поняття людини. Її основні характеристики
  2. Зовнішнє і внутрішнє у філософському вимірі
  3. Взаємозв’язок зовнішнього та внутрішнього
  4. Зовнішнє та внутрішнє в людині
  5. Погляди на внутрішній світ людини у різних традиціях

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

  У даній роботі я намагатимусь пояснити і висвітлити суть проблеми зовнішнього та внутрішнього в людині, а також те, як ці дві категорії розглядає філософія та психологія. У дослідженні питання про внутрішнє і зовнішнє увага буде акцентована на зовнішній та внутрішній світ людини, і окремий розділ буде присвячений внутрішньому світу, оскільки, як на мене,

наука ще не повністю дослідила це питання. Є різні думки і погляди в сучасній європейській філософії і в різних традиціях, які вже склались історично та територіально  на це питання.

  Зовнішній світ людини за деякими джерелами розглядають як такий, що є антонімом до світу внутрішнього. Звісно такий підхід має певне раціональне зерно, проте на скільки ці дві категорії не були б різними, без взаємозв’язку одна з одною, вони б припинили своє існування. Оскільки є й інша думка, а саме, що внутрішній світ є індивідуальним відображенням зовнішнього світу людини. У даному випадку, думаю, важливим є термін – індивідуальний, адже це поняття майже синонімічне з поняттям суб’єктивний, оскільки мова йде про суб’єктивні уявлення певної людини, зумовлені внутрішнім у ній, і звісно, як на мене, це не може не відображатися на тому, як людина поводить себе ззовні, на її зовнішньому світі

  Варто також окремо звернути увагу на внутрішнє, те, як розглядається ця категорія у філософському вимірі, на внутрішній світ людини. Як на мене, це питання слід вивчити більш досконало, адже його важливість очевидна, якщо зважити на взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього,  а також на те, яким складним та глибоким може бути внутрішній світ людини, і відповідно якою мірою внутрішній світ може впливати на зовнішній. Про складність і важливість світу внутрішнього дуже влучно висловився російський та французький художник Марк Шагал: Я протестую проти термінів «фантазія» та «символізм». Наш внутрішній світ реальний, можливо, навіть більш реальний, ніж світ, який нас оточує.

Поняття людини. Її основні характеристики

    Поняття людини , як звичайно, уживають у трьох основних значеннях: 

  1. Вид живих істот, що займає певне місце в сукупності живих організмів (Homo sapiens);
  2. Особлива – розумна людина, що має принципові відмінності від усіх інших живих істот;
  3. Характеристика того, наскільки людина є людиною; у даному випадку поняття «людини» позначає ступінь відповідності певної конкретної людини нашим уявленням про сутність людини ( у таких випадках ми кажемо: «оце справжня людина», або просто: «оце  людина!»). [10 ]

  Людина – істота бінарна, має подвійну природу - є істотою біологічною і є істотою соціальною. Як природна істота , вона належить до біологічного виду Homo Sapiens. Цей вид характеризується рядом видових ознак:

1)                    тривалість життя;2)  належність до статі;3) належність до раси;4) дітородний

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные