Профессиональная деятельность специалиста по физической реабилитации

3226, Міністерством праці України затверджена професійно-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з фізичної реабілітації, виданий наказ N 614 МОЗ України від 27.10.2008 «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні», а одним із найбільших досягнень є лист міністра МОЗ Москаленка В.Ф. від 05 листопада 2001 року про дозвіл лікувальним закладам у разі виробничої необхідності наймати фахівців фізичної реабілітації на посади лікарів (без категорії).

Де працює фахівець фізичної реабілітації?

Фахівці фізичної реабілітації надають свої послуги у медичних закладах, навчально-реабіліційних центрах, закладах освіти та соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах. Згідно з діючим законодавством, вони можуть обіймати посади «спеціаліст фізичної реабілітації», «медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури», «медична сестра з масажу». Наявний стан справ в українському законодавстві та в українській системі охорони здоров'я не відповідає потребам у цій професії (він не задовольняє ані пацієнтів, ані фізичних реабілітологів).

Документи, які регулюють діяльність фахівця фізичної реабілітації

"Наказ МОЗ України від 27.10.2008р. №614 Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні". Зокрема у пункті 2.8.1. Примірної посадової інструкції медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури вказується, що „На посаду інструктора з лікувальної фізкультури також можуть призначатись фахівці, які мають вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією «фізична реабілітація». Ці фахівці вважаються такими, що мають спеціальну підготовку з лікувальної фізкультури“. Наказ МОЗ України від 25.10.2008р. №614. Лист МОЗ України від 05.11.2001 р. за підписом міністра охорони здоров'я Москаленка В. Ф. передбачає (на розгляд чиновника) вводити посади спеціалістів з фізичної реабілітації у закладах, підпорядкованих МОЗ України. Лист Міністерства охорони здоров'я України від 05.11.2001р. Національний класифікатор України, класифікатор професій ДК 003:2005, чинний від 01.04.2006 р. У додатку А (показчика професійних назв робіт за кодами професій) фахівець з фізичної реабілітації прописаний під кодом 3226. Класифікатор професій ДК 003:2005

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные