Профилактика нарушений прав интеллектуальной собственности

План

1. Тенденції розвитку системи охорони інтелектуальної власності в Україні

2. Порушення умов конкуренції через недосконалі механізми захисту прав інтелектуальної власності в Україні

3. Стан боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності в Україні

4. Головні проблеми організації та забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності в Україні

5. Проблеми освіти та правової культури, що стосуються охорони інтелектуальної власності в Україні


1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Недостатня охорона промислової власності в Україні була одним із чинників зниження чисельності винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Так, у 2000р. , порівняно з 1995р. , вона знизилася з 64,8 тис. до 45,1 тис. осіб, тобто на 30,4%. Водночас, кількість підприємств, що виконували роботи зі створення та використання об'єктів промислової власності й раціоналізаторських пропозицій, зменшилася з 3320 у 1995р. до 1659 в 2000р. , тобто вдвічі. Порівняно з 1991р. , ситуація виглядає ще гірше: число винахідників і раціоналізаторів скоротилося більш ніж у 20 разів; промислові підприємства використовують майже у вісім разів менше винаходів.

Заявки на реєстрацію прав інтелектуальної власності

Кількість заявок на винаходи мала дуже слабку тенденцію до зростання, а від іноземних заявників у першій половині 1990-х років — до падіння, з наступною стагнацією; заявки згідно з міжнародною процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty) в 1993р

стрімко зросли, а після цього до 1996р. значно зменшилися, і навіть нова тенденція до їх зростання з 1997р. не компенсувала падіння попередніх років. Усе це свідчить про нестабільність умов для винахідницької діяльності в Україні і недостатньо високу оцінку нинішньої системи генерації та використання винаходів з боку іноземних юридичних і фізичних осіб. Таке становище пояснюється, головним чином, погіршенням матеріально-технічних і фінансових умов діяльності у сфері науки і техніки (діаграма "Чинники зниження активності в галузі винахідництва й раціоналізаторства").

Динаміка надходження заявок на корисні моделі від національних заявників була дуже позитивною. Однак, частково це пояснюється низьким вихідним рівнем, адже й у 2000р. (після 84% річного росту) було подано лише 376 заявок, а крім цього — наявністю ускладнень у галузі регулювання видачі так званих "коротких" (5-річних) патентів у період з кінця 1998р. до середини 2000р. , що стимулювало переорієнтацію на реєстрацію корисних моделей. Рівень активності іноземних заявників залишається стабільно низьким. Схожою є ситуація в галузі реєстрації прав на промислові зразки. Це свідчить про поки що невисокий інтерес іноземних виробників до ринку високотехнологічних виробів в Україні. Реєстрація прав на знаки для товарів і послуг від національних заявників пережила три етапи: перший (1993р. ), коли відбувся стрімкий злет їх кількості; другий (1994-1996рр. ) — період падіння, що певною мірою відбивало кризовий стан економіки в цілому; третій (з 1997р. ) — період поступового зростання кількості заявок, з перевищенням рівня, досягнутого в 1993р.

¨ Зростала кількість таких заявок, що зумовлювалося не лише появою в країні нових приватних фірм і нових товарів та послуг, але й усвідомленням багатьма підприємцями тих переваг, які дає в конкурентній боротьбі реєстрація знака. На жаль, цей процес далеко

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные