Производственно-обслуживающее обеспечение тура

та перспективи орієнтації їхніх переваг і вподобань, передбачення щодо витрат турорганізатора на розробку комплексної туристичної послуги, оптимізація можливостей її сервісного забезпечення.

Проектування (розробка) турів

Основою для розробки турпродукту є його короткий опис. Це набір вимог, виявлених в результаті дослідження ринку, узгодження з замовником послуг (клієнтом) та врахування можливостей виробників послуг.

Керівництво туристичного підприємства затверджує порядок і процедуру розробки конкретного туру, організації надання послуг та визначає відповідність кожного з виконавців процесу проектування послуги (Рис. 9).  

Проектування туру як комплексної туристичної послуги здійснюється в певній послідовності:

1) визначення характеристик послуги;

2) визначення технології процесу обслуговування туристів;

3) розробка технологічної документації;

4) визначення методів контролю якості;

5) аналіз проекту;

6) подання проекту на затвердження.

Для кожної характеристики послуги повинні вказуватися допустимі для споживача і виробника значення. Конкретні характеристики послуги повинні бути не нижчими за вимоги державного стандарту на відповідний вид послуги.

Проект турпродукту має включати конкретні вимоги по забезпеченню безпеки послуг, мінімізації ризиків для споживачів та їх майна, обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища

Проектування вимог до пронесу обслуговування туристів. Документація, яка деталізує вимоги до процесу обслуговування туристів повинна включати:

> опис процесів, форм та методів обслуговування туристів;

> характеристики процесу обслуговування туристів;

> вимоги до типу, кількості і пропускної здатності матеріальної бази, яку планується використовувати;

> кількість необхідного персоналу та рівень його професійної підготовки;

> договірне забезпечення поставок виробів та послуг;

> гарантії;

> необхідні узгодження (з власниками рекреаційних ресурсів, органами санітарно-епідеміологічного та пожежного контролю, державтоінспекції тощо).

Проектування пронесу обслуговування туристів здійснюють поетапно у відповідності до складових комплексної послуги (наприклад, надання інформації про послугу, надання послуги, розрахунки за послуги) та складання для кожної з них технологічних карт. Зміст і послідовність етапів можуть варіюватися в залежності від виду послуги.

Результатом проектування туристичної послуги є технологічні документи (технологічні карти, інструкції, правила, регламенти тощо).

Визначення методів контролю якості. В документації по контролю якості необхідно визначити форми та методи організації контролю за здійсненням процесу обслуговування туристів з метою забезпечення ^відповідності запроектованим характеристикам.

Проектування контролю якості включає:

> визначення ключових моментів в процесі обслуговування, які суттєво виливають на характеристики послуги;

> визначення методів коригування характеристики послуги;

> визначення методів оцінки характеристик, які контролюються.

Аналіз проекту є етапом проектування, який має на меті підтвердження того, що:

> характеристики послуги, що проектується, забезпечують безпеку життя та здоров'я туристів, відповідають нормам охорони навколишнього середовища;

> вимоги до процесів обслуговування туристів відповідають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы