Производственно-обслуживающее обеспечение тура

запроектованим характеристикам послуги;

> методи контролю якості забезпечують об'єктивну оцінку характеристик процесів обслуговування.

Аналіз проекту здійснюють представники відповідних функціональних підрозділів туристичного підприємства. Він спрямований на виявлення та своєчасне усунення невідповідностей у проекті. Результатом аналізу є уточнений зміст технологічної документації туристичного підприємства.

Затвердження проекту - завершальний етап проектної розробки. Документація на спроектовані туристичні послуги і процеси обслуговування туристів затверджується керівником туристичного підприємства після узгодження з замовником. Будь-які зміни в проекті допускаються лише у обгрунтованих випадках після узгодження з замовником і затверджуються керівником туристичного підприємства.

Проектування туру, яке здійснює туристичне підприємство, передбачає сні вставлення можливостей туристичного підприємства з запитами туристів і передбачає два основних етапи:

1) проектування кожної з послуг, що включаються в «Туристичну подорож» відповідно до програми обслуговування туристів;

2) проектування послуги «Туристична подорож» в цілому.

На основі вивчення потреб та платоспроможного попиту населення на види та форми туристичних подорожей, а також можливостей рекреаційних ресурсів в конкретному регіоні, складають короткий опис послуги «Туристична подорож»

Короткий опис послуги конкретизується в програмі обслуговування туристів. Розробка програми обслуговування включає:

> маршрут подорожі;

> перелік туристичних підприємств - виконавців послуг;

> період надання послуг кожним підприємством - виконавцем;

> склад екскурсій та об'єктів атракції;

> перелік туристичних походів, прогулянок;

> комплекс заходів дозвілля;

> тривалість перебування в кожному пункті маршруту;

> кількість туристів, які беруть участь у подорожі;

> види транспорту для внутрімаршрутних перевезень;

> потрібна кількість транспортних засобів;

> потреби в інструкторах-методистах по туризму, екскурсоводах, гідах-перекладачах, іншому обслуговуючому персоналі та необхідний рівень його підготовки;

> форма і порядок підготовки рекламних, інформаційних та картографічних матеріалів, опис подорожі для інформаційних листків до туристичних путівок.

Результатом проектування послуги «Туристична подорож» є наступні технологічні документи туристичного підприємства:

> технологічна карта туристичної подорожі;

> графік завантаження туристичного підприємства;

> інформаційний листок до туристичної путівки, який надається споживачу.

Проектування послуги «Туристичний похід» передбачає:

> проведення екпедиційиого обстеження району і маршруту туристичного походу;

> підготовка проектів розміщення та обладнання туристичних притулків та стоянок на фасі туристичного походу;

> розрахунок необхідної кількості туристського спорядження та транспортних засобів;

> визначення потреб в інструкторах-методистах по туризму, іншому обслуговуючому персоналі та організація їх підготовки;

> підготовка рекламно-інформаційних матеріалів з описом траси походу;

> визначення заходів безпеки послуги «Туристичний похід».

Розробка трас походів повинна здійснюватися па територіях із сприятливими природними умовами, які відповідають екологічним та санітарпо-гігієнічним нормам, а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы