Производственно-обслуживающее обеспечение тура

клієнтом, і уникайте офіціозності.

2. Коли доводиться вирішувати одразу декілька питань, необхідно визначити порядок значимості цілей, визначити те, чим можна пожертвувати.

3. Спочатку треба вирішити питання, які не викликають протиріч.

4. Дотримуйтеся коректності та поваги, навіть коли жорстоко атакуєте позиції противника.

5. Якщо у вас є відомі вам самому слабкі місця, розкажіть про них до того, як їх побачить клієнт.

6. Будьте готові відповісти на будь-яке питання, навіть якщо це буде перефразування тільки що сказаного.

7. Не ігноруйте переконання співбесідника в ході зустрічних переконань і ставтеся до нього з повагою.

8. Використовуйте вислови співрозмовника для розвитку його власних думок.

9. Посилайтеся на чужий досвід.

10. Вмійте слухати.

11. Якщо переговори зайшли в глухий кут, розгляньте проблему з іншого боку.

12

Навіть невдалі переговори не можна брутально переривати, необхідно залишати надію на майбутнє.

Урахування психологічних особливостей окремих типів клієнтів, підбір індивідуальних методів роботи з ними безсумнівно позитивно вплине на процес обслуговування і підвищить ефективність роботи туристичного підприємства.

Методи продажу турпродукту

В процесі продажу будь-якого товару, в тому числі туристичного продукту, значна увага приділяється методам продажу. Під методом продажу розуміють сукупність прийомів здійснення всіх основних операцій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією турпродукту споживачам. За кордоном використовується синонім цього терміну - «шкала продажу».

Вибір методу продажу визначає рівень і структуру технологічного процесу обслуговування клієнтів. Па нього суттєво впливає чисельність персоналу туристичного підприємства, його розмір, ступінь забезпеченості засобами комунікації та інформаційними технологіями, витрати та інші показники.

Методи продажу туристського продукту можна класифікувати за різними ознаками:

1. Місце зустрічі продавця і покупця:

> офіси турфірм;

> виставки, ярмарки тощо.

2. Характер контакту:

У особистий контакт;

> опосередкований.

3. Дистанція між продавцем і покупцем.

4. Ступінь використання електронних засобів тощо.

Місце зустрічі продавця і покупця. Традиційним місцем продажу турпродукту є офіс фірми. Від його стану багато в чому залежить ефективність туристичної діяльності. Чистота, охайність, наявність офісних меблів, оргтехніки, кваліфікований та привітний персонал — все це в сукупності приваблює потенційних клієнтів та впливає на конкурентоспроможність турів, що реалізуються.

До загальноприйнятих вимог, які висуваються до офісу туристичної фірми відносять:

1. Оформлення приміщень для відвідувачів та персоналу:

> обладнання робочого місця персоналу;

> технічне забезпечення оперативної діяльності (засоби зв'язку, комп'ютер, копіювальна техніка);

> обладнання для зберігання цінних документів, паперів;

> місця для відвідувачів.

2. Наявність інформації для споживачів в доступному для них місці:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы