Путешествия и туризм

явищ та взаємних відношень, що виникають при взаємодії туристів, постачальників (виробників), місцевих органів влади та місцевого населення в процесі туристичної діяльності.

Отже, туризм проявляється в багатьох формах та аспектах. Тому дати йому єдине точне визначення практично неможливо. Однак, формування всебічного розуміння концепції туризму виступає необхідною вимогою визначення базових засад:

а) вивчення, аналізу та прогнозування розвитку туризму як суспільного явища;

б) статистичного дослідження туризму з максимально можливою точністю;

в) адресного поширення на туризм правових, організаційних та економічних преференцій, що передбачені законодавством країн, регіональними та міжнародним регламентами;

г) формування, просування і реалізації туристичного продукту, туроперейтинга, ефективної організації туристичного обслуговування, анімації.

 

1 2 3 4 5 6