Пути совершенствования системы государственных тестов физической подготовленности студентов на основе новейших исследований

План

 

Вступ. 2

Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень. 6

Висновок. 17

Список використаної літератури. 18

Вступ

Фізична культура як одна з найважливіших цінностей сучасної цивілізації збагачує людину не тільки фізично, але й духовно. Французький педагог Жорж Демені ще в минулому столітті писав, що «моральне, розумове й фізичне виховання має один спільний об'єкт - людину»

Діяльність сучасної студентської молоді характеризується, з одного боку, постійним зростанням обсягу інформації, високою інтенсивністю навчання, з іншого - низьким рівнем рухової активності, що призводить до зниження показників фізичної підготовленості та погіршення здоров'я.

Відомо, що загальний рівень здоров'я різних соціальних груп населення, зокрема студентів, значною мірою залежить від фізичної підготовленості. За допомогою фізичного виховання можна керувати фізичним розвитком, а отже, й впливати на стан фізичної підготовки молоді.

Питання фізичного виховання студентської молоді в період становлення суспільства в Україні пов'язані, насамперед, з обґрунтуванням доцільності, статусу й пошуком оптимальної моделі цього процесу.

Про ефективність сформованої в Україні системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації можна стверджувати за результатами щорічного тестування з фізичної підготовленості, обстежень здоров'я студентської молоді, вивчення професійної працездатності, фізичної готовності та надійності випускників ВНЗ

Згідно аналізу результатів тестування студентів вищих навчальних закладів України III - IV рівнів акредитації за даними статистичних звітів 2003-2004 pp. Держкомспорту України було виявлено, що рівень фізичної підготовленості з кожним роком знижується. Однією з причин такого становища є те, що у шкільної та студентської молоді відсутня мотивація ho самовдосконалення своїх фізичних кондицій.

Метою  даної роботи – пошук найбільш оптимальних шляхів вдосконалення системи державного тестування в об’ємі діючої програми з фізичного виховання для вузів, не змінюючи її змісту, які здійснюють суттєвий вплив на розвиток професійно важливих фізичних і психічних якостей, формування рухових навичок, а також на підвищення рівня їх різнобічної фізичної підготовленості з метою забезпечення успішного виконання нормативів Державних тестів. Зважаючи на те, що в силу своєї нормативності система державного тестування на практиці не завжди є показником ефективності виховного процесу, одним із завдань даної роботи стало виявлення проблем і недоліків у програмі із фізичного виховання і спроба комплексного підходу до їх вирішення. Не менш важливим завданням цієї роботи є: показати необхідність змін у засобах контролю за рівнем розвитку рухових здібностей студентів з метою врахування індивідуальних особливостей і рівня початкової підготовленості. Це потрібно перш за все для того, щоб заняття фізкультурою стали для студентів корисними, а інтереси та потреби молоді співпадали з її ставленням до занять з фізичної культури. Це стане можливим за умови проведення таких заходів збільшення кількості занять, індивідуальний підхід викладача до особливостей фізичного розвитку студента (розробка індивідуальних програм), поглиблення диференціації занять на основі врахування здібностей та інтересів, введення в навчальні програми новітніх методів тощо. Оптимальне застосування цих рекомендацій в практиці роботи зі студентами з урахуванням вимог чинних програм та наявної спортивної бази забезпечить успішне виконання студентами нормативів Державних тестів.

Актуальність даної теми полягає в тому, що спортивні досягнення значні тільки у великому спорті, а у масовій фізкультурі справи значно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные