РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС. 2010

РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС, 2010

Розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір ми попросили міністра освіти і науки Станіслава НІКОЛАСЕНКА

- Станіславе Миколайовичу, чому сьогодні така увага до вищої освіти?

- Вища освіта вважається чинником стратегічного значення і пріоритетного розвитку суспільства та держави в Україні. Це пов'язано, насамперед, з тим, що вища освіта та наука сьогодні значною мірою сприяють відтворенню інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури українського народу, є запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, демократичної та правової держави.

- Які основні вимоги висуваються до вищої освіти в умовах інтеграції в Європейський табір?

- Об'єднання Європи супроводжується створенням загальноєвропейського освітнього простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти і науки. Якість вищої освіти є основою формування цього простору. Хочу зазначити, що ніколи ще проблема якості вищої освіти в Україні не мала такого важливого ідеологічного, соціального та економічного значення, як нині. Висунення на перший план цієї проблеми зумовлене об'єктивними чинниками: по-перше, від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальної економічної конкурентоспроможності. Про це особливо наголошувалося в доповіді на лондонській конференції міністрів європейських країн, що відповідають за сферу вищої освіти, Аннет Скавш, яка представляла Федеральне Міністерство освіти і науки   Німеччини. По-друге, якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці.

- На яких загальних принципах базується розвиток вищої освіти України?

- Основними принципами в Україні, до речі, як і Європі, є: створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової підтримки. Треба наголосити, що інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і працюють по-новому

Звідси - значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, самостійності в прийнятті рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок; адаптація системи вищої освіти України до норм, стандартів і основних положень європейського простору вищої освіти; забезпечення соціального контексту вищої освіти, що дасть можливість випускникам вищих навчальних закладів формувати свою професійну кар'єру на принципах соціальної справедливості, відповідальності, загальнолюдських цінностей.

- Болонський процес неабияк впливає на модернізацію, трансформацію і розвиток вищої освіти України. Що зроблено з упровадженням положень Болонського процесу, починаючи з Бергена, де Україна приєдналася до цього процесу?

- Починаючи з Бергена (Норвегія, травень, 2005 p. ), здійснено важливі кроки відповідно до загальнодержавного Плану дій, розрахованого на період до 2010 року. При Міністерстві науки і освіти створено Міжвідомчу робочу групу, діє Національна група промоутерів Болонського процесу в Україні (National Team of Bologna Promoters), до якої залучені фахівці наших провідних університетів. Вони беруть участь у міжнародних навчальних тренінгах з актуальних проблем вищої освіти і відповідно проводять в Україні навчальні тренінги за такими основними напрямами: забезпечення якості вищої освіти; трициклова система підготовки фахівців з вищою освітою; система кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Створена при Міністерстві освіти і науки України Всеукраїнська студентська рада стала кандидатом у члени Національних спілок студентів Європи (The National Union of Students in Europe (ESIB).

У 2006 – 2007 навчальному році в усіх ВНЗ України III — IV рівнів акредитації введено кредитно-трансферну систему (ECTS). Підготовлено відповідний Пакет інноваційних нормативних документів ECTS. Для визнання ступенів і періодів

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные