Редкие и исчезающие виды флоры Волынского Полесья

План

 

Природні умови Волинського Полісся. 3

Географічний аналіз рідкісних видів флори на Волинському Поліссі 3

Еколого-ценотичний аналіз рідкісних видів Флори Волинського Полісся. 5

Історичні зміни в географічному поширенні рідкісних видів флори Волинського Полісся  7

Охорона рідкісних і зникаючих видів флори Волинського Полісся в природі та в культурі 11

Висновки. 14

Список літератури. 18


Природні умови Волинського Полісся

Поверхня ВП представлена плоскою, злегка хвилястою низовиною, нахиленою з півдня на північ від Волинської височини до долини р. Прип'яті. Незначний нахил поверхні зумовлює повільну плинність річок, слабкий природний дренаж території, а також її заболоченість. Рівнинність поверхні порушується моренними горбами, піщаними грядами та дюнами, заболоченими зниженнями. Для ВП характерні дерново-підзолисті, лучно-болотні, торфові, торфово-болотні, а в південних районах – дерново-карбонатні та сірі лісові ґрунти. Клімат ВП помірний, вологий, із м'якою зимою, нестійкими морозами, не жарким літом, затяжною весною й осінню. Західна частина ВП, порівняно зі східною, відрізняється більш океанічним кліматом. Едафічні, ґрунтові та кліматичні відмінності між західною і східною, південною та північною частинами ВП значною мірою визначають граничноареальне поширення багатьох рідкісних видів, що належать до різних географічних елементів флори.

У складі природної рослинності переважають ліси (35–40%). Луки займають близько 20%. Болота в минулому займали в середньому 11%, на півночі – до 30%, тепер вони значною мірою освоєні, особливо в південних районах

У межах Волинського Полісся виявлено 33 рідкісні рослинні угруповання різних рангів (формацій, субформацій, груп асоціацій, асоціацій): 16 – лісових, 7 – болотних, 11 – водних.

 

Географічний аналіз рідкісних видів флори на Волинському Поліссі

311 рідкісних видів природних фітоценозів флори ВП належать до таких типів елементів флори: плюрирегіонального – 7 видів (2%); голарктичного – 63 види (20%) (євразійського – 43 види); бореального – 56 видів (18%), (субарктичного – 1 вид); європейського – 139 видів (45 %), (центральноєвропейського – 71 вид, східноєвропейського – 5 видів); лісостепового – 27 видів (9%); субсередземно-морського – 11 видів (3%), субатлантичного – 8 видів (4%). Значна кількість рідкісних видів європейського, голарктичного та бореального типів елементів флори зумовлена тим, що територія Волинського Полісся розташована в їх основних або граничних межах. Територіально віддалені субсередземноморський і субатлантичний типи елементів флори характеризуються невеликою кількістю рідкісних видів.

Плюрирегіонально-водні види (Aldrovanda vesiculosa, Batrachium aquatile, Marsilea quadrifolia) локалізовані в районі Шацьких озер. Плюрирегіональні та голарктичні монтанно-рівнинні види (Asplenium trichomanes, Oreopteris limbosperma) приурочені до позитивних форм рельєфу Волинського моренного пасма. Голарктичні лісові та лучно-болотні види (Cypripedium calceolus, Ophioglosum vulgatum та ін. ) трапляються по всій території ВП у вигляді окремих острівних локалітетів.

Бореальні види осоково-сфагнових боліт (Oxycoccus microcarpus, Chamaedaphne calyculata, Carex chordorriza та ін. ) поширені лише в північній частині області, південні межі ареалів цих видів зумовлені відсутністю відповідних едафотопів у південній частині ВП, де частка осоково-сфагнових боліт дуже незначна.

Усі неморальні та лучно-болотні центральноєвропейські рідкісні види (Astrantia major, Hedera helix, Carex davallia та ін. ) поширені лише в південно-західній частині Волинського Полісся, північно-східні межі їх ареалів зумовлені зростанням континентальності клімату.

Лучно-степові стенотопні види (Carex humilis, Cerasus fruticosa, Orchis morio та ін. ) поширені в найбільш південних районах області, північні межі їх ареалів зумовлені надмірним зволоженням території та відсутністю відповідних едафотопів.

Серед 84 раритетно-синантропофільних видів переважають групи видів турано-європейського (43%), середземноморського (19%) та євразійського типів (19%) елементів флори (історичних центрів походження рудерально-сегетальної рослинності), дещо менша частка центральноєвропейських видів (12%) і незначна

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы