Рекреационный комплекс Карпат

автобусів, які виконують тривалі за часом і значні за відстанню рейси.

 Тип 5 – рекреаційна ділянка для масового відпочинку, яка створюється поблизу місць житлової забудови, водних акваторій та інших місцях масового відвідування на площі 0,5-2,0 га. На ділянці може бути обладнано декілька місць відпочинку різних типів, літні будиночки, дитячі і спортивні майданчики, автостоянки.

Висновки

 За останні десятиліття рекреація стала однією із провідних галузей світової економіки, яка окрім соціально-економічного, має важливе лікувально-оздоровче, природоохоронне, освітньо-виховне та політичне значення.

 Туризм, зокрема, в різних його проявах став частиною стилю життя більш як третини людства і участь у туристичній діяльності можна розглядати як складову якості суспільного становища. Проте, розвиток туристичної індустрії в Україні спрямований головним чином на вивіз туристів за кордон, що реально означає втрату капіталу для держави та подальше ускладнення сучасної соціально-економічної ситуації в державі.

 У зв’язку з цим важливим завданням економічної та географічної наук на сьогодні є проведення комплексних досліджень, основою яких є вирішення проблем освоєння нових рекреаційних територій, відновлення старих і стимулювання діяльності нині існуючих рекреаційних об’єктів, підняття престижу внутрішнього та міжнародного в’їздного туризму.

Список використаної літератури

  1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії.- К., 1998.
  2. Ващенко Н.П. Рекреаційний комплекс України: Конспект лекцій. –К.: КДТУ 1998.
  3. Гринів Л., Мацола В. Розвиток рекреаційного підприємництва в Українських Карпатах // Проблеми регіональної політики: Зб. наук. пр./ Ін.-т регіональних досліджень. –Львів, 1995. – с.109-118.
  4. Географічна енциклопедія України. – К.: Укр. рад. енцикл. – 1990. –т.2
  5. Гетьман В.І. Курортно-рекреаційні системи Українських Карпат. Український географічний журнал, 1999, №3. – с.34-37.
  6. Карпатский рекреационный комплекс. Под. ред. Долишнего М.И.. – К.: Наукова думка, 1984
  7. Крачило Н.П. География туризма. –М.: Высшая школа, 1987.
  8. Олишевський В. Розвиток рекреаційної інфраструктури // Економіка РАД. України. –1991. - №4.
  9. Розвиток туризму в України: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. – К., 1995.
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные