Ремонт оборудования

Зміст

1. Ремонти устаткування

1. 1 Методика проведення ремонтів

1. 2 Вузлові ремонти

1. 3 Індивідуальні ремонти

2. Види ремонтів механічного устаткування

2. 1 Поточні ремонти

2. 2 Капітальні ремонти

3. Відомість дефектів і ремонтні відомості

Список використаної літератури

 

1. Ремонти устаткування

При правильній організації міжремонтного обслуговування ремонтні роботи виробляються лише в певні терміни, пов'язані з нормальним зносом окремих елементів устаткування (підшипників, шестерень, тросів і т. д. ).

1. 1 Методика проведення ремонтів

З точки зору методики 'Проведення ремонтів останні підрозділяються на вузлові і індивідуальні.

1. 2 Вузлові ремонти

Нині ремонт механічного устаткування металургійних цехів, до складу якого входять машини і механізми, обслуговуючі безперервно діючі агрегати (доменні і мартенівські печі, прокатні стани і тому подібне), робиться, як правило, методом заміни деталей вузлами

До складу вузлів в таких випадках входять усі деталі цього конструктивного елементу, прийнятого за ремонтно-монтажну одиницю вузлового ремонту. Ремонтна зборка при цьому перетворюється на монтаж розбірних з'єднань. Наприклад, при зміні валу редуктора будь-якої машини виробляється заміна цього валу комплектно з усіма деталями, нерухомо посадженими на нього (шестерні, муфти, підшипники кочення і тому подібне). Тривалість ремонту при цьому скорочується, а якість його підвищується. Вузлові ремонти в практиці часто називають швидкісними гарантійними ремонтами.

Необхідною умовою вузлового ремонту є повна взаємозамінюваність вузлів.

При проведенні вузлових ремонтів разова витрата засобів на проведення ремонтів 'підвищується (замінюються не окремі деталі, а їх вузли), але у зв'язку з підвищенням якості ремонтів і подовженням при цьому періоду між ремонтами загальні витрати на ремонти і пов'язані з ними простої агрегатів значно знижуються.

Впровадження методу вузлових ремонтів є значним резервом підвищення продуктивності агрегатів і зниження собівартості продукції.

У зв'язку з впровадженням вузлових ремонтів можливе проведення великих ремонтів швидкісними методами з використанням при цьому технологічних пауз (ремонт подини печей, зміна фурм, перевалка валків і тому подібне).

При вузлових ремонтах завантаження ремонтних цехів стає більш рівномірним, оскільки в процесі підготовки до ремонтів деталі комплектуються у вузли і в період ремонту різного роду пригоночні роботи, як правило, відсутні.

Крім того, при вузлових ремонтах створюються умови для спеціалізації робочих по окремих видах робіт, що полегшує комплектування кадрів.

Необхідною умовою для організації вузлових ремонтів є забезпеченість кожного агрегату повним комплектом креслень і ретельна підготовка до ремонту (зборка деталей у вузли).

1. 3 Індивідуальні ремонти

Індивідуальними називають ремонти, в процесі проведення яких замінюють тільки зношені деталі. Проводяться вони в певні терміни, у міру зносу деталей. В процесі індивідуального ремонту здійснюється розбирання і зборка окремих вузлів, що ускладнює ремонт і подовжує його. Наприклад, при зміні однієї шестерні на валу, на якому окрім неї посаджені ще муфта, підшипник кочення, в період, коли агрегат зупинений, необхідно зняти вказану муфту і підшипник, зняти шестерню, що демонтується,

1 2 3 4