Работа со списками в Excel

ПланОбробка списків 3Створення списків. 3Введення списку даних. 4Пошук елементу в списку. 4Редагування списків. 6Автоматичний фільтр. 6Комбінована фільтрація. 7Сортування списків. 8Література 9 Обробка списків
Списки дозволяють    ефективно    працювати   з   великими однорідними наборами даних. Списком   називатимемо   впорядкований   набір  даних, що мають  однакову  структуру.  Наприклад,  списком   є телефонний довідник, в якому приведені прізвища абонентів і номери їх  телефонів.  Кожен  елемент  списку  займає  один рядок,  в  якому  дані розподіляються по декількох полях (стовпцям).  У програмі  Excel  списки  є  спеціальним видом  таблиць,  для яких є операції для їх обробки. Списки можуть розглядатися як  внутрішні  бази  даних,  в яких записами є рядки таблиці, а полями - стовпці. У п'ятій версії  програми  Excel  розробники  з  фірми Microsoft   значно  спростили  роботу  із  списками.  Так звані автоматичні фільтри дозволяють відобразити  тільки ті  частини  списку,  які  потрібні для виконання певного завдання.
Створення списків.
З технічної  точки  зору  списки  є  звичайні   таблиці,  для  яких  в  програмі  Excel  є додаткові  операції  обробки.  Спочатку   потрібно   добре продумати  назви  окремих  полів  в списку.  Наприклад,  як поля  для  списку  товарів  можна  було  б  вибрати наступні:  номер артикулу, назву товару, ціну і наявність на       складі (запас).  Назви полів використовуються програмою  Excel для  пошуку  елементів в списку і його обробки.  Ці назви відповідають назвам стовпців в таблиці. У першому рядку робочого листа введіть назви окремих полів списку.  Стежите за тим,  щоб між ними не залишалося вільних  стовпців.  Цей  рядок програма Excel використовує як рядок заголовків списку
Починаючи з наступного рядка введіть свої дані.

Введення списку даних.
Після виклику  директиви  Form  з  меню  Data відкривається діалогове вікно,  в якому  програма  питає,  чи можна  розглядати перший рядок як заголовок списку. Тут потрібно відповісти ствердно, клацнувши по кнопці OK. Після цього відкриється діалогове вікно для введення даних, в якому кожному полю  списку  відповідає  поле  введення.  Як тільки  всі  поля  введення будуть заповнені даними,  клацніть по командній кнопці New,  щоб внести введений елемент даних до списку.  Потім  можна почати введення наступного елементу даних і т. д. ,  поки не будуть введені всі елементи списку. На закінчення       закрийте вікно клацанням по командній кнопці Close. Кожен новий  список  слід  створювати   на   окремому робочому листі.  Програма Excel може обробляти тільки один список на одному робочому листі.
Пошук елементу в списку.
Після виклику директиви Form з  меню  Data  в  діалоговому вікні  з'являється перший елемент списку.  Клацніть по командній кнопці Criteria,  щоб увійти до режиму пошуку.  Вид діалогового вікна  зміниться;  кнопка  Criteria  перетвориться на кнопку Form. Введіть  значення  полів  шуканого  елементу  в  поля   введення, розташовані  в  лівій  частині вікна.  Введені значення служитимуть критеріями пошуку.  Можна заповнити не всі поля введення, тоді    проводитиметься  пошук елементів,  відповідні поля  яких  співпадають  із  заповненими  полями.  При  введенні прагніть не порушувати порядок проходження полий. Тепер клацніть по командній кнопці Find Next.  Програма Excel  починає  переглядати  важ  список починаючи з першого елементу,  щоб знайти елемент, який задовольняє критерію пошуку.  Якщо  програма  знаходить відповідний елемент,  він з'являється в  діалоговому  вікні.  Якщо  потрібно

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные