Развитие буржуазного государства и права в Великобритании

План

1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції

2. Перший період англійської буржуазної революції та виникнення конституційної монархії

3. Перша громадянська війна (1642-1646 рр. )

4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646—1649 рр. )

5. Індепендентська республіка (1649-1653 рр. )

6.   Відновлення монархії. Бредська декларація

7. Формування державного механізму конституційної монархи в Англії

8. Реформи виборчої системи та виборчого права в XIX ст. в Англії

9. Особливості та зміст буржуазного права Англії

1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції

На початку XVII ст. Англія була типовою аграрною країною. 4/5 від 5000000 осіб з її населення проживало в селі

Та капіталістичні відносини в цій країні розвивалися значно інтенсивніше, ніж в інших європейських країнах (окрім Нідерландів). Відбувалося накопичення капіталу в промисловості й торгівлі. Однак розвиток капіталу в Англії стримувався: свавіллям у процесі встановлення та збирання податків; свавіллям судової влади, що перебувала в повній залежності від короля; терором і позасудовими розправами "Зоряної палати" й "Високої комісії""; королівською монополією, що обмежувала свободу торгівлі й урядовими регламентаціями розвитку промисловості; релігійною політикою абсолютизму, що викликала загальне обурення. Отож в Англії складаються об'єктивні (економічні) та суб'єктивні (інтереси буржуазії) передумови до революції, яка розпочалася в середині XVII ст. Вона мала свої особливості:

• революція розпочалася та відбувалася під релігійним стягом. Роль бойової теорії повстанців відіграла ідеологія пуританізму, гаслами якої були реформи панівної англіканської церкви, очищення її від католицизму, створення своєї общини на чолі з пресвітерами, відновлення давніх вольностей. Під час революції пуритани розділилися на три прошарки (напрямки): пресвітеріани (від грецьк. старійшин, старійшина; відстою­вали інтереси та погляди великої буржуазії: заводчиків, фабрикантів, купців, банкірів), які прагнули встановити в країні парламентську монархію; індепенденти (від англ. - незалежні; представники середньої буржуазії, середнього й дрібного дворянства, заможного селянства, дрібних торговців, ремісників) - погоджувалися з ідеєю конституційної монархії (але припускали можливість встановлення республіки) та вимагали, щоби за вільною людиною були визначені права на свободу слова, совісті, друку та ін. ; певеллери (від англ.  — урівнювачі; представ­ники від ремісників і вільних селян) — вимагали ліквідації монархічної влади та встановлення демократичної республіки з однопалатним парламентом і загальним виборчим правом;

• проти абсолютизму англійська буржуазія виступила в союзі з новим дворянством (джентрі), а не з народом;

• консервативний характер англійської революції, що пояснюється тривалим союзом між буржуазією та більшою частиною великих землевласників.

Основне завдання, що стояло перед англійською революцією, - це ліквідація феодальної влади та встановлення буржуазного панування, забезпечення переходу від однієї суспільно-економічної формації до іншої. У своєму розвиткові вона пройшла такі чотири етапи:

1) конституційний (1640—1642 рр. );

2) Перша громадянська війна ( 1642—1646 рр. );

3) боротьба за поглиблення демократичного змісту революції
(1646-1649 рр. );

4) індепендентська республіка (1649-1653 рр. ).  

2. Перший період англійської буржуазної революції та виникнення конституційної

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные