Развитие буржуазного государства и права в Великобритании

громад ще з часів Середньовіччя. Деякі з цих, так званих, "гнилих містечок" нараховували лише по два-три десятки виборців. Навпаки, нові великі промислові центри майже не мали представництва. Так, Лондон, кількість виборців якого сягала 50 000 осіб, обирав тільки чотирьох депутатів.

Поштовхом для прийняття нового виборчого законодавства була революція 1830 р. у Франції, під впливом якої в Англії розпочинається боротьба за реформи. Таких реформ у XIX ст. було здійснено три. їхня суть була викладена в Акті про зміну старого представництва в Англії та Уельсі (1832 р. ) та Актах про народне представництво 1867р. і 1884р. , вона зводилася до такого:

1) право голосу на парламентських виборах отримали:

а)  всі, хто протягом 12 місяців володів нерухомістю, що приносила
десять фунтів стерлінгів на рік, і сплатив усі місцеві податки;

б) наймачі чи власники житлових будинків, які сплачували податок
на бідних;

в) землевласники-фригольдери (дрібні землевласники), копіголь-
дери (орендарі землі), лізгольдери (короткотермінові орендарі),
котрі щорічно отримували певний прибуток;

г)  орендарі квартир, які сплачували за квартиру не менше від 10 фунтів стерлінгів і проживали в них не менше за 12 місяців;

2) так звані "гнилі містечка" були позбавлені представництва в Парламенті, а їхні місця були передані новим промисловим центрам. 3)запроваджувався віковий ценз-21 рік;

4) уводилося таємне голосування (за законом від 1872 р. );

5) з 1884 р. передбачено покарання за підкуп виборців;

6) у 1885 р

були створені виборчі округи з визначеною кількістю
населення;

7) діяла мажоритарна система виборчого права (більшості).
Права голосу, як і раніше, були позбавлені жінки, чоловіки молодші за 21 рік, а також особи, що протягом 12 місяці в отри му вали допомогу від приходу.

Важливим наслідком реформ виборчого законодавства стало перетворення політичних партій: торі —на консерваторів, а вігів-на лібералів. З'явилося поняття постійного партійного членства. У 1877 р. партія лібералів оформилась у Національну ліберальну партію, а консерваторів у 1883 р. - в Національний союз консервативних асоціацій. У 1906 р. утворилася лейбористська партія Великобританії як федерація різних організацій.  

9. Особливості та зміст буржуазного права Англії

Буржуазне право Англії, що виникає разом зі становленням буржуазної держави, було прототипом англосаксонської правової системи. Основним джерелом цієї правової системи був судовий прецедент, який вважався обов'язковим для судових установ.

Англійське буржуазне право мало певні особливості: феодаль­ний архаїзм форм; значна самостійність англосаксонських правових інститутів; відсутність зводу чинних норм. Та, незважаючи на це, воно засновується на таких основних принципах буржуазного права:

необмеженому праві приватної власності; свободі договору; формальній рівності всіх перед законом тощо.

У тогочасній Англії було відсутнє цивільне право як галузь права, закони стосувалися лише конкретних сфер цивільного права, але й вони не були зведені в якусь систему. Англійське право не передбачало поділу речей на рухомі та нерухомі, воно встановлює інший розподіл

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные