Штангенинструменты

Штангенінструменти

До поширених засобів для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів належать різні штангенінструменти: штангенциркулі (рис. 1) для вимірювань зовнішніх і внутрішніх розмірів, штангенглибиноміри (рис. 2) для вимірювання глибин (отворів, пазів, висоти уступів) і штангенрейсмуси (рис. 3) для вимірювання розмірів по висоті деталей і для розмітки. На рис. 1, 2, 3 показано також прийоми правильного і неправильного встановлення інструменту. Характеристики штангенінструментів, що випускаються вітчизняними заводами, наведено в табл. 1.

 

Рис. 1. Один із видів штангенциркулів (а) і прийоми вимірювань (б) 

В основу будови штангенінструментів покладено лівійку з поділками в 1 мм (штанга) і допоміжну шкалу-ноніус, яка переміщується по основній лінійці — штанзі. Допоміжна шкала — ноніус дає можливість відлічувати частки поділки основної шкали. Ноніусний пристрій грунтується на різниці інтервалів поділок основної шкали і шкали ноніуса.

Таблиця 1

Штангенінструмент

 

 

Назва

Величина відліку, мм

Межі вимі- рювання, мм

Допустимі похибки,

± мкм

Штангенциркулі

0,05

До 300

300—500

20

50

0,1

1000

1000—2000 До 4000

100

200

Штангенглибиноміри

0,05

До 300

50

0,1

До 300

400—500

100

150

Штангенрейсмуси

0,05

0,1

200—500 300—1000

До 3000

50

100

­-

Рис. 2. Штангенглибиномір (а) і прийоми вимірювань (б).  

 

Приклад. Якщо інтервал поділки основної шкали дорівнює 1 мм, а інтервал поділок ноніуса 0,9 мм, то величина відліку по ноніусу дорівнює 1,0 — 0,9 = 0,1 мм.

Якщо нульову поділку (риску) ноніуса сумістити з нульовою поділкою (рискою) основної шкали (рис. 4), то перша поділка ноніуса зміститься (відстане) від першої поділки основної шкали (штанги) на величину різниці інтервалів шкал, тобто на 0,1 мм; друга поділка — на 0,2 мм і т. д

, а десята поділка ноніуса, змістившись на 1 мм, збіжиться з дев'ятою поділкою основної шкали штанги. Дальше продовження (збільшення) ноніуса недоцільне, бо це призведе до повторення зміщення рисок ноніуса відносно рисок основної шкали. Величину відліку по ноніусу можна також одержати діленням інтервалу основної шкали на число поділок ноніуса. У прикладі, який розглядається, це буде = 0,1 мм.

 Рис. 3. Штангенрейсмус (а) і прийоми вимірювань (б).  

Відлік по ноніусному пристрою при вимірюванні полягає у визначенні дробових часток міліметра від основної шкали. Показником є нульова риска ноніуса, а частки поділки визначають за збігом однієї з рисок ноніуса з рискою основної шкали.

 

Рис. 4. Відлік по нон іусу.  

Приклади відліку по ноніусу штангенциркуля з відліком 0,1 мм. Якщо нульова риска ноніуса збігається з якоюсь рискою на лінійці, то ця поділка і показує розмір-виробу в цілих міліметрах (рис. 4, а). Якщо ж нульова риска ноніуса не збігалася з рискою на основній шкалі, то Найближча зліва поділка на лінійці показує ціле число міліметрів, а дробові частки мм відлічують по ноніусу. Яка числом риска ноніуса (крім нульової) збігається з однією із рисок на лінійці, стільки дробових часток міліметра і добавляють до цілого числа міліметрів. На рис. 4, б показано відлік 7 мм, а на рис. 4, в— відлік 7,7 мм; в цьому випадку 7-ма риска ноніуса збіглася з однією із рисок основної шкали.

1 2

Похожие работы