Штукатурные и облицовочные работы

План 

Вступ.

1. Кладка стін і кутів.

2. Виконання високоякісної штукатурки по маяках.

3. Поліпшена російська піч «Економка».

4. Кладка перемичок.

5. Виконання штукатурки.

6. Організація праці

Література.


Вступ

Будівництво — одна з галузей матеріального виробництва, в якій зайняті робітники багатьох професій: монтажники, муляри, штукатури, плиточники, маряри тощо. Професія опоряджувальника досить почесна на будівництві. Висококваліфікований штукатур, наприклад, здатний, крім звичайної, виконувати кольорову декоративну штукатурку, архітектурні елементи оздоблення будівель і внутрішніх поверхонь, реставраційні роботи. Лицювальники облицьовують зовнішні і внутрішні поверхні штучними або природними плитками, виконуть мозаїчні, лінолеумні та інші роботи.

Штукатурні та облицювальні роботи виконують у будинках, збудованих із штучного чи природного каменю (цегли, керамічних або бетонних каменів, чсрепашника тощо), з великих панелей, бетонних чи керамічних блоків. Після опорядження будівлі та їхні приміщення набувають завершеного вигляду, в них створюються потрібні санітарно-гігієнічні і естетичні умови для життя і праці людей.

У загальному обсязі будівництва опоряджувальні роботи займають значну частину. Тому зниження їхньої вартості і трудомісткості має важливе значення для інтенсифікації будівництва і можливе лише за умов максимального застосування в роботі сучасних опоряджувальних машин і механізмів, нових матеріалів і форм організації праці.

Великопанельне і великоблокове будівництво зменшує обсяг опоряджувальних робіт безпосередньо на будівельному майданчику. Значну частину цих робіт виконують на заводах. Застосовуючи тут механізацію і автоматизацію, можна досягти значного зниження трудомісткості опоряджувальних операцій

Підвищенню продуктивності праці, поліпшенню якості і зниженню собівартості будівельних робіт сприяють також нові форми та методи наукової організації праці (НОП): створення комплексних механізованих бригад, застосування нових пристроїв, уміле використання технологічних карт, карт трудових процесів тощо. Підвищення якості виконуваних робіт залежить від кваліфікації, ініціативи кожного робітника, сумлінного ставлення до своїх обов'язків, правильної організації праці в бригаді.

Нині на будівельних майданчиках працюють тисячі опоряджувальників, багато з них закінчили професійно-технічні училища. Для успішного виконання завдань кожен будівельник, зайнятий на опоряджувальних роботах, має добре опанувати технологію їх виконання, будову і роботу застосовуваних машин і механізмів, передові методи організації праці.

1. Кладка стін і кутів

Підготовка неповномірної цегли. Для перев'язки швів вертикальних обмежень, місць примикання і перетину стін, стовпів і пристінків потрібна неповномірна цегла: четвертини, половинки і трьох четвертих (рис. 1. . . г). Каменярі готують їх безпосередньо на робочому місці. Для четвірток, трьохчетвірток і половинок використовують цеглу з відбитими кутами або іншими дефектами. Неповномірну цеглу повертають відколеною стороною всередину кладки.

Мал. 1. Цегла (лініями зверху показані умовні позначення, прийняті в кресленнях):

а — цілий, б — трьохчетвіртка, в — половинка, г — четвіртка

Каменяр повинен уміти точно встановити, яка неповномірна цеглина необхідна в кожному випадку, і правильно відрубати її. Якщо неповномірна цеглина підібрана неправильно, порушується перев'язка швів і збільшується витрата розчину, а це знижує міцність кладки.

На рис. 2, а. . . г показані прийоми рубки цеглини. Щоб відміряти довжину неповномірної цеглини, на ручці

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы