Сатира в творчестве М.А. Булгакова

План 

I. Вступ

II. Сатира в творчості М. А. Булгакова

1. М. А. Булгаков – прозаїк, драматург.

2. Повість «Дияволіада».

2. 1. Короткий зміст повісті.

2. 2. Аналіз головних епізодів.

2. 3. Висновок про ідейний зміст.

3. Повість «Фатальні яйця».

3. 1. Сюжет повісті.

3. 2. Смислові пласти повісті.

4. Повість «Собаче серце».

4. 1. Короткий зміст повісті і аналіз епізодів.

4. 2. На що направлена сатира письменника в повісті.

III. Висновок.

Список використаної літератури.  

 

I

Вступ.

Сатира – це спосіб прояву комічного в мистецтві, що полягає в нищівному осміянні явищ, які представляються авторові порочними.

Я вибрала тему, пов'язану з сатирою, тому що мені дуже подобаються сатиричні твори, які висміюють різні явища і події.

Сила сатири залежить від ефективності сатиричних методів – сарказму, іронії, гіперболи, гротеску, алегорії, пародії і ін. Сатиричним може бути і цілий твір, і окремі образи, ситуації, епізоди.

Метою вивчення курсу літератури в 10-11 класах є систематичне вивчення сатири багатьох письменників, розкриття напрямів сатири, тобто на що направлена сатира і з якою метою.

Вибравши дану тему реферату, я поставила наступні завдання:

- систематизувати свої знання про сатира М. А. Булгакова і про його життя;

- розглянути особливості сатири М. А. Булгакова на прикладі трьох повістей: «Собаче серце», «Дияволіада», «Фатальні яйця»;

- зробити висновки трьом повістям і загалом по реферату.

Я пишу реферат використовуючи критичну літературу.

За допомогою «Російської літератури XX століття. Христоматія» А. В. Баранікова, я вибрала інформацію про Булгакова. Інформацію про Булгакова, про його життя і творчість я візьму ще в «Довіднику школяра». Читати повісті і їх аналізувати я буду по книзі М. А. Булгакова «Зібрання творів в 5 томах».  

II. Сатира в творчості М. А. Булгакова

1. М. А. Булгаков – прозаїк, драматург

Булгаков М. А. (1891-1940) закінчив Першу Олександрівську гімназію, де вчилися діти російської інтелігенції Києва. Рівень викладання був високий, заняття деколи вели навіть університетські професори.

У 1909 році Булгаков поступив на медичний факультет Київського університету. У 1914 році вибухнула Перша світова війна, яка зруйнувала надії його і мільйонів його однолітків на мирне і благополучне майбутнє. Після закінчення університету Булгаков працював в польовому госпіталі.

У вересні 1916 року Булгакова відкликали з фронту і направили завідувати земською нікольскою сільською лікарнею в Смоленській губернії, а в 1917 році перевели до Вязьму.

Лютнева революція порушила звичне життя. Після Жовтневої революції його звільнили від військової служби, і він повернувся до Києва, незабаром зайнятого німецькими військами. Такий майбутній письменник занурився у водоверть громадянської війни. Булгаков був хорошим лікарем, і його послуг потребували воюючі сторони.

У Владикавказі в кінці 1919 року і на початку 1920 року Булгаков

1 2 3 4 5 6 7 8 9