Система гигиенических факторов в подготовке спортсменов

Система гігієнічних факторів в підготовці спортсменів

Система підготовки спортсмена включає в себе три підсистеми: систему змагань, систему спортивного тренування, систему факторів, які доповнюють тренування і змагання і оптимізують їх ефект. При цьому лише поєднання всіх перерахованих компонентів може забезпечити ріст спортивних досягнень і загальний позитивний ефект спортивної діяльності.

В системі факторів, які доповнюють тренування і змагання і оптимізують їх ефект, основне місце займають різні гігієнічні фактори: оптимальні соціально-гігієнічні фактори мікросередовища, побуту, навчання; раціональний розпорядок дня; особиста гігієна; загартування; спортивне харчування і раціональний питний режим; гігієнічні засоби відновлення і підвищення працездатності; спеціалізовані комплекси гігієнічних заходів при підготовці і виступі в складних умовах.

Останнім часом значення гігієнічних факторів в підготовці спортсменів все більше зростає. Це обумовлено основними тенденціями розвитку світового спорту: підвищенням тренувальних і змагальних навантажень; розширенням вікового діапазону учасників і різким зниженням нижньої вікової межі в деяких видах спорту (плавання, фігурне катання, гімнастика, стрибки у воду тощо); проведенням змагань у складних умовах (висока і низька температура зовнішнього середовища, гірський клімат, швидка зміна кліматичних зон і часових поясів).

Цілеспрямоване використання в підготовці спортсменів необхідних гігієнічних факторів забезпечує високий рівень здоров’я і працездатності спортсменів, неухильний ріст спортивної майстерності, стабільної спортивної форми, швидку адаптацію до різних умов. Гігієнічні фактори мають важливе значення для спортивного довголіття. Особливу роль гігієнічні фактори відіграють на етапі безпосередньої підготовки, а також під час виступів спортсменів на змаганнях в складних клімато-географічних умовах.

Водночас багато фактів свідчать про те, що проведення тренувальних змагань у несприятливих гігієнічних умовах, без дотримання спортсменами гігієнічних рекомендацій спричинюють погіршення здоров’я і різке зниження спортивних результатів.

Деякі елементи системи гігієнічних факторів в підготовці спортсмена (раціональний розпорядок дня; особиста гігієна; загартування; спортивне харчування; санітарно-гігієнічні умови під час проведення тренувань і змагань) вже були детально викладені у відповідних розділах посібника. Тому нижче будуть охарактеризовані інші елементи системи, які ще не розглядалися

Гігієнічне забезпечення при підготовці в умовах високої температури. Для зменшення негативного впливу високої температури зовнішнього середовища на організм спортсмена застосовується комплекс гігієнічних заходів: раціональний режим тренувань і відпочинку, прийом їжі і води, правильний вибір одягу і взуття, дотримання правил особистої гігієни і основних положень адаптації (акліматизації), профілактика теплового і сонячного удару тощо.

Підготовку до змагань в умовах високої температури потрібно проводити в ідентичних метеорологічних умовах.

У перші дні акліматизації потрібно поступово збільшувати тривалість та інтенсивність виконання фізичних вправ. Особливу увагу треба звернути на тренувальні заняття 3-6-го дня адаптації, коли у спортсменів, як правило, знижується працездатність. Бажано, щоби саме на цей період припадали дні відпочинку. Добова тренувальна програма виконується у вигляді двох тренувань у найпрохолодніші години (зранку й увечері). Якщо змагання будуть проходити на відкритому повітрі, то тренування потрібно поєднувати з прийманням сонячних ванн. У міру адаптації тренувальні заняття і змагальні вправи починають проводити в той самий час і в тому самому місці, де відбудуться змагання.

Тренувальні заняття, як правило, проводяться на відкритих, з доброю вентиляцією повітря. під час тренування у лісі чи парку потрібно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные