Система интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты

План  

1. Об’єкти  права інтелектуальної власності 

Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності 

І. Об’єкти промислової власності

ІІ. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.  

ІІІ. Об’єкти авторського права і суміжних прав.  

2. Суб’єкти права інтелектуальної власності 

Суб'єкти права на результати науково-технічної творчості 

Суб'єкти права на комерційні позначення.  

Суб'єкти авторського права.  

Суб'єкти суміжних прав.  

Чи є держава суб'єктом права інтелектуальної власності?.  

3. Система законодавства України про інтелектуальну власність.  

4. Державна система правової охорони інтелектуальної власності 

5. Міжнародна система інтелектуальної власності 

Список використаної літератури.   


1. Об’єкти  права інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність у звичайному розумінні - це права на результати творчої праці

 Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з двох гілок: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об'єкт права).

Особисте немайнове право належить тільки творцю. Особисте немайнове право невід’ємне від  автора і діє без обмежень у часі.

До майнового права відносяться: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З 1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України. У Книзі IV "Право інтелектуальної власності" цього Кодексу визначені об'єкти права інтелектуальної власності, які залежно від сфери застосування умовно можна розділити на три групи (рис. 1). До першої групи відносяться об'єкти промислової власності.

На відміну від особистого немайнового права, майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Тобто воно є від'ємним як від людини, так і від підприємства. Крім того, воно має часові та територіальні обмеження. Так, наприклад, майнове право на винахід діє протягом тільки 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і послуг) -10 років з правом подовження кожного разу ще на 10 років. На літературні та художні твори це право діє протягом життя автора і 70 років після його смерті тощо. Наприклад, патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий.

Вони мають таку назву тому, що застосовуються, головним чином, у промисловості. До другої групи відносяться штучно виділені, так звані нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються не тільки у промисловості. Нарешті третю групу складають об'єкти авторського права і суміжних прав. Ця група має значні відмінності від об'єктів промислової власності як у процесі набуття прав, так і за строком їхньої дії. На відміну від об'єктів авторського права, права виконавців творів, виробників фонограм і аудіограм, а також організацій мовлення - відносяться до суміжних прав, тобто прав, суміжних з

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные