Система социальной защиты в Украине, организационная структура

План

Вступ

1. Історичний аналіз використання системності у соціальній роботі.

2. Класифікація моделей соціальної роботи

3. Зарубіжні моделі соціальної роботи

4. Взаємозв'язок теорії і практики соціальної роботи

Література

 

Вступ

Практично кожен дослідник так чи інакше, у тім або іншому ступені використовує системний підхід при вивченні суспільних або природних явищ. Те ж відноситься і до практичних працівників високої кваліфікації.

Одним з центральних понять системного підходу є поняття «система» (від грецького systema - ціле, складене з частин; з'єднання). Найчастіше ми маємо на увазі під системою упорядковану безліч взаємозалежних елементів, що утворять деяку цілісну єдність.

У соціологічному енциклопедичному словнику дана типологія систем і їхня розгорнута характеристика. Серед видів систем названі наступні: велика як багаторазове додавання щодо малих, простих систем. Це суспільство, соціальна структура й ін

До них же з повним правом можна віднести і соціальну роботу; соціальна (наприклад, соціальні спільності); кібернетична, що включає системи різної природи (технічна, біологічні і соціальні); система інформації як частина об'єктивного світу, усередині якої циркулює інформація. Тут маються на увазі мережі технічних засобів, через які інформація передається, обробляється, відтворюється, розмножується і видається користувачеві; соціетальна як система відносин і процесів, що розглядаються на рівні суспільства в цілому тощо.

За іншими підставами можуть бути виділені наступні типи систем: матеріальна як цілісна сукупність матеріальних об’єктів. Прикладом служать системи неорганічної природи (фізичні, геологічні, хімічні й ін. ) і живі сис­теми (найпростіші біологічні, складні — экосистемы, особливим видом яких є соціальні системи); абстрактна — продукт людського мислення у виді понять, гіпотез, теорій, наукового знання про системи; статична, стан якої з часом залишається постійним; динамічна, стан якої змінюється з плином часу (яскравий приклад таких систем — живі організми); вірогідна (стохастична), що властиво вірогідним станам; закрита і відкрита розрізняються характером зв'язку системи і середовища. Якщо в перших немає надходження і виділення речовини, відбувається лише обмін енергією, то в других постійно відбувається введення і висновок не тільки енергії, але і речовини.


1. Історичний аналіз використання системності у соціальній роботі.

Ідея, яка сьогодні формалізована у понятті "соціальна робота", відноситься до одного з багаточисельних видів діяльності, специфіка якої полягає у тому, що вона націлена на надання адресної допомоги людям, які не можуть без сторонньої допомоги вирішити свої життєві проблеми, а в багатьох випадках і жити

Тож у даному випадку під терміном "соціальна робота" розглядається, якщо виходити з сучасної літератури, вся сукупність специфічної діяльності із творення та відтворення сутнісних сил особистості, яка має певні фізичні або соціальні вади Тому він, термін, охоплює, на наш погляд, усі інші терміни, які використовуються у спеціальній літературі з цього питання.

Осягнення системного характеру соціальної роботи для України є надто важливим моментом. Це випливає, як мінімум, з декількох причин. По-перше, тому, що Україна за часи перебування у складі СРСР не могла собі дозволити навіть використовувати термін "соціальна робота".

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные