Система средств рекомендательной библиографии художественной литературы на современном этапе

Cистема засобів рекомендаційної бібліографії художньої літератури на сучасному етапі

В наш час рекомендаційна літературна бібліографія розвивається в двох напрямах: перший — з задоволення вибірково спрямованих духовних інтересів і запитів читача, що займається самоосвітою в галузі художньої літератури; другий — на допомогу професійному розвитку, поглибленню фахових знань викладів літератури, вчителів-словесииків, лекторів, пропагандистів художньої книги, бібліотечних працівників.
Рекомендаційні літературні бібліографічні посібники, що забезпечують інтереси цих напрямів діяльності читачів за читацьким і цільовим призначенням, темами , об'єднані єдиним суспільним призначенням — сприяти формуванню художньої культури, духовному відродженню суспільства, всебічному розвитку особистості.

Характерними рисами сучасної української рекомендаційної літературної бібліографії має бути тісний зв'язок з життям народу, оперативність. Процеси оновлення, перебудови У сфері діяльності бібліотек республіки проходять у нерозривній єдності з процесами загальні і-суспільними і культурними. Перебудові умови викликали до життя нові громадські сили, що зайняли принципову позицію в питаннях національно-культурного відродження України, глибокого і рішучого втручання в усі сфери нашого буття.  

Інтерес читачів, зокрема, молоді, до історії України, її культури і літератури, творчості дореволюційних і сучасних українських письменників поставив конкретне завдання перед видавництвами — ліквідувати «білі плями». Люди розуміють, що заборонених, забутих імен ні в історії, ні в літературі жодного народу не повинно бути, інакше це не історія, не література, а штучні кон'юнктурні конструкції.

З 1990 р

в Києві почав діяти Міжнародний українознавчий університет, що об'єднав зусилля відомих вітчизняних і зарубіжних учених-україністів, які досліджуватимуть культуру, національну самобутність українців, не лише тих, які живуть на території нашої держави, а й тих, що проживають у різних кінцях планети.

Події суспільного життя поставили важливі завдання перед бібліотеками республіки. Вони мають зберігати, примножувати, засобами рекомендаційної бібліографії популяризувати духовні багатства українського народу.
Бібліографічні видання, присвячені художній літературі і літературознавству, створені в республіці, у своїй сукупності становлять систему рекомендаційних літературних бібліографічних посібників.
Проте більшість із них потребують доопрацювання і перевидання, оскільки в попередні десятиліття естетичні художні смаки кількох поколінь будувалися на основі обмеженої інформації, на тенденційно дібраних творах, в умовах зневаги до рідної мови.

Система рекомендаційних літературних бібліографічних посібників — велика кількість існуючих і активно функціонуючих рекомендаційних бібліографічних видань, що у цілісному взаємозв'язку відбивають основні розділи масиву і потоку публікацій художньої літератури та літературознавства і задовольняють основні суспільні літературно-бібліографічні потреби різних груп читачів.

Проживання на території України мільйонів представників інших націй зумовлює й необхідність розвитку рекомендаційної літературної бібліографії, яка б задовольняла їхні потреби в бібліографічній інформації з різних проблем художньої літератури та літературознавства.

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные