Словообразовательная структура и семантика сложных слов

Словотворча структура і семантика складних слів у поетичному словнику Олега Ольжича

Історія української літературної мови ХХ ст. – це складний процес осмислення традицій, входження в цілісну національну культуру текстів, створених українською мовою. Поезію доби визвольних змагань репрезентує, зокрема, творчість Олега Ольжича, поета, що вносить в українську мову свій поетичний словник. Поетична спадщина письменника насичена перлами, які безумовно мають мовознавчу цінність. Серед них чільне місце посідають складні слова.

Спершу звернемо увагу на їх словотворчу структуру.

Велику групу складають ті, основою творення яких є словоскладання (юкстапозиція) і основоскладання (композиція).

Спробуємо розглянути окремо словотвір складних іменників, прикметників, прислівників.

Найменш у творчій спадщині поета складних прислівників. Вони є похідними, тобто співвідносяться з іншими частинами мови: іменниками (пінно-пінно), прикметниками (жорстоко-люто). Серед прислівників є і композити (повсякчас, ліворуч) і юкстапозити (густо-густо, безмежно-несміло).

Іншу групу складених слів становлять іменники. Найбільш продуктивними серед досліджуваних складних іменників є композити. Їх можна поділити на декілька типів.

Перший тип об’єднує складні іменники, мотивовані сполученням іменника з прикметником (скоростріли, суходоли …).

Другий тип включає складні іменники, мотивовані сполученням дієслова із залежним прислівником (вільнодум …).

Третій тип складають іменники, мотивовані сполученням числівника з іменником (століття, сторіччя …).

Четвертий тип включає складні іменники, мотивовані сполученням іменника (переважно дієслівного походження) із залежним займенником (самопосвята …).

П’ятий тип складають іменники, мотивовані поєднанням іменника з дієслівною формою наказового способу (водограй …).

Характеризуючи досліджувані слова за кількісним співвідношенням складів, можна зробити висновки: переважно, зустрічаються композити двокомпонентні (геологія, скоростріли, виднокол, словоблудіє …)

Серед вживаних Олегом Ольжичем іменників-композитів зустрічаються такі, у яких:

–    більший за кількістю складів компонент композита-іменника стоїть у постпозиції щодо першого складника (самопосвята (2/3), геологія (2/3), словоблудіє (2/3));

–    більший за кількістю складів компонент іменника-композита виступає у препозиції щодо другого складника (водограй (2/1), виднокол (2/1));

–    обидві частини композита мають однакову кількість складів (гігантоманія (3/3), скоростріли (2/2)).

Менш поширені у творах Олега Ольжича є іменники-юкстапозити. Творення таких складних слів супроводжується процесом тісного зближення за семантикою двох компонентів (гунти-списи, леза-душі, сон-зілля).

Найбільш насичена поезія складними прикметниками. За словотворчою структурою їх можна поділити на типи:

Перший тип. Складні прикметники, утворені на основі іменниково-прикметникового сполучення. Залежність між компонентами підрядна і вони поєднуються за допомогою інтерфікса (білокрилі, гострокрилі, широкогрудий, широкоплечий, срібноголосий …).

Другий тип. Складні прикметники, утворені поєднанням двох прикметникових синтаксично рівноправних основ, компоненти з’єднуються за допомогою інтерфікса (сором’язливо-несмілий, жорстоко-суворий).

Третій тип. Складні прикметники, утворені поєднанням прислівникової, рідше дієприкметникової основ (молодявий, тяжкоплинний …).

Четвертий тип. Складні прикметники, утворені від двох основ прикметників або основи прислівника і прикметника зі значенням кольору (темно-синій, синьо-жовтий, блідо-рожевий, світло-рожевий,     жовтогарячий …).

П’ятий тип. Це складні прикметники, що утворюються поєднанням іменникової та дієслівної основ (життєносний, смертоносний,      плодоносний …).

Найпоширеніші серед досліджуваних складних прикметників – композити.

Тепер спробуємо проаналізувати семантику досліджуваних слів.

У поезії Олега Ольжича найчисельнішу групу складних слів становлять прикметники, тому спершу розглянемо саме їх семантику.

У творах поета складні прикметники мають різноманітні значення, основне – зосереджене як у першому так і в другому компонентах.

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные