Социальная работа

План

1. Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів та гарантії їх забезпечення

 • Принципи формування державних соціальних стандартів і нормативів
 • Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт
 • Порядок встановлення та затвердження прожиткового мінімуму
 • Значення прожиткового мінімуму у соціальній сфері
 • Система та класифікація соціальних стандартів та нормативів

2. Основні державні соціальні гарантії. Порядок їх визначення і затвердження

 1. Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів та гарантії їх забезпечення

 Державні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;

 Державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму;

 Соціальні норми і нормативи - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами;

Мета встановлення:

 1. визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України;

 2. визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації;

 3. визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери.

 На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком, інших видів соціальних виплат і допомоги

 Державні соціальні стандарти обов'язково враховуються при розробці програм економічного і соціального розвитку.

Принципи формування державних соціальних стандартів і нормативів 

 • забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного;
 • законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів;
 • диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів;
 • наукової обґрунтованості норм споживання та забезпечення;
 • гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні;
 • урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту та трудових відносин.

 

Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт 

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

 Прожитковий мінімум визначається на підставі формування набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів, набору послуг для чотирьох категорій громадян (для основних соціальних та демографічних груп населення), а саме: діти до 6 років; діти від 6 до 18років; працездатні громадяни; громадяни, які втратили працездатність.

 Порядок встановлення та затвердження прожиткового мінімуму

 

Наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 17. 05. 2000р. затверджено Методику визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних та демографічних груп населення. Для розрахунку вартісних величин набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг використовуються середні споживчі ціни (тарифи) (далі - ціни)

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы