Социальная работа с семьей. Служба социальной защиты семьи

План

1. Сім’я як об’єкт соціальної роботи.  

2. Функції, типи сімей.  

3. Соціальна допомога різним категоріям сімей.  

Використана література.  


1. Сім’я як об’єкт соціальної роботи.

 Сім’я — це соціальна група, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка і жінки, їхніх дітей (власних чи усиновлених), ін. осіб, пов’язаних з подружжям родинними зв’язками, біологічних або кровних родичів. Життєдіяльність сім’ї відбувається на основі спільного економічного, побутового, морального укладу та виховання дітей.

 Протягом останніх років сім’я переживає складний етап еволюції — від традиційної моделі до нової (змінюються види соціальних відносин, ролі та функціональна залежність, становище дітей). Це призводить до знижування народжуваності, збільшення кількості розлучень, звідси збільшення кількості одиноких людей.

 Середня величина сім’ї за останні 3 десятиріччя зменшилась приблизно в тричі. Складає 3,2 людини в містах, 3,5 — в сільській місцевості.

 Скорочення величини сім’ї зумовлено факторами:

 — зростання чисельності безробітних або малодітних сімей;

 — збільшення чисельності молодих сімей внаслідок зниження віку вступання в шлюб;

 — тенденцією відділення молодих сімей від батьківських;

 — збільшення частки сімей з одним з батьків внаслідок розлучення, смерті, або народження дітей одинокими матерями (97р

– 15,2%, 99р. – 18,7%).  

2. Функції, типи сімей.

 Переважаючим типом сім’ї на сьогодні є нуклеарний (складається з батьків і дітей, або без них — 67%). Ці сім’ї поділяються на: сім’ї бездітні, з однією дитиною, 2 і більше дітьми. Сімей, які проживають з батьками або ін. родичами в Україні приблизно 33%, складних сімей (2 або більше сімейних пар) — 3, 4%, неповних сімей — 13%.

 У соціальній роботі існує класифікація сімей (за об’єктивним ризиком виникнення соціальної проблеми):

 — конфліктні сім’ї — це подружні союзи, де потреби і інтереси членів перебувають у постійному протиріччі, регулярно викликають негативні емоційні стани;

 — кризові — це подружні союзи, де протистояння потреб і інтересів носить різко виражений характер і торкається усіх сфер життєдіяльності сім’ї, партнери займають ворожі і непримиренні один до одного позиції (швидко розпадаються або постійно перебувають на межі розлучень);

 — проблемні — це сім’ї, які в силу певних обставин опиняються в складній життєвій ситуації, що може мати негативний вплив на стабільність даного шлюбу (тривала хвороба, засудження, незадовільні матеріальні умови): сім’ї одиноких матерів, сім’ї військовослужбовців строкової служби з дітьми, сім’ї з дітьми-інвалідами або батьками-інвалідами, багатодітні сім’ї, сім’ї з малолітніми дітьми до 3р. , студентські сім’ї, сім’ї біженців і вимушені переселенці, сім’ї безробітних, які мають неповнолітніх дітей, девіантні сім’ї (сім’ї алкоголіків, наркоманів, правопорушників, злочинців).

 За останні десятиріччя загострюється проблема жорстокого ставлення до дітей, внаслідок багато покидає сім’ї або закінчує життя самогубством (99р. — 98 самогубств серед неповнолітніх).

 На сьогоднішній день розрізняють функції сім’ї:

 — моральна;

 — економічна;

 — житлово-побутова;

 — репродуктивна;

 — виховна;

 — комунікативна;

 — рекреативна (відпочинок, організація дозвілля).

 В Україні соціальна робота з сім’єю проводиться на державному рівні —ВСІМ при державних адміністраціях місцевих та ЦСС.

3. Соціальна допомога різним категоріям сімей.

 На сьогоднішній день

1 2