Социальная работа со специальными группами клиентов

План 

  1. Поняття про спеціальні групи клієнтів ( знання навички необхідні соціальному працівнику).
  2. Алкологізм і наркоманія та їх вплив на здовор’я.
  3. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від психоактивних речовин
  4. Соціальна робота з людьми, що живуть з ВІЛ- інфекцією та СНІДОМ.
  5. Соціальна робота з ув’язненими.
  6. Соціальна діагностика вивчення соціальних коренів правопорушень

 

1.  Поняття про спеціальні групи клієнтів (знання навички необхідні соціальному працівнику).

Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів-важливий компонент розвитку демократичних засад суспільства. Це витікає з ініціатив соціальної розглядати спеціальні групи клієнтів з позиції рівності людських прав. Перш за все, треба знати види й особливості хвороб спеціальних груп клієнтів. Соціальні, медичні та релігійні погляди на здоров'я і норму. Відношення до поняття норми в різних типах суспільств. Порушення норм поведінки як соціально-культурологічна проблема

Причини втрати здоров'я. Характеристики негативних ситуацій. Роль особистих якостей у втраті та збереженні здоров'я. Ціннісно-мотиваційна структура особистості. Поняття про статус особистості. Зміна статусу людини як соціально-психологічна проблема. Психопатологічні зміни особистості при зміні статусу людини. Просторові координати особистості при зміні статусу.

Спеціальні групи клієнтів соціальної служби — це особи, які потребують сторонньої спеціальної кваліфікованої допомоги і користуються можливими послугами відповідних закладів; при цьому обов'язковим є наявність згоди або контракту щодо надання послуг.

До спеціальних груп клієнтів прийнято відносити:

- хворих на алкоголізм та наркоманію, СНІД;

- осіб з девіантною, соціально дезадаптованою і кримінальною поведінкою;

- неповнолітніх правопорушників, засуджених, а також тих, хто повернувся з місць позбавлення волі.

Це люди, котрі через різні суб'єктивні та об'єктивні причини мають складні соціальні проблеми і потрапили у важку життєву ситуацію.

Знання та навички, необхідні соціальному працівнику

Соціальний працівник повинен знати:

- законодавчі акти щодо соціальної роботи зі спеціальними группами клієнтів;

- психологічні та соціально-педагогічні особливості цих груп клієнтів;

- причини девіантної та кримінальної поведінки деяких клієнтів спеціальних груп;

- особливості "груп ризику", спосіб їхнього життя, характерні ознаки;

- методи та форми профілактично-корекційної, лікувально-оздоровчої та реабілітаційної роботи зі спеціальними групами клієнтів;

- особливості дії психоактивних речовин на дітей, підлітків, молодь;

- методи та форми позбавлення від алкогольної та наркотичної залежності;

- порядок оформлення документації соціальної служби в роботі зі спеціальними групами клієнтів.

Соціальний працівник повинен уміти:

- користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;

- користуватися окремими психодіагностичними та соціально-педагогічними методами вивчення особистості клієнтів спеціальних груп;

- спонукати людину до позитивних змін в її житті;

- встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості;

- виявляти і оцінювати актуальні проблеми людей, що належать до спеціальних груп клієнтів, і допомагати у їх розв'язанні;

- проводити консультації;

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные