Социальная работа в независимой Украине

План

1. Формування системи соціального захисту в Україні в кінці 80-90-х років.  

2. Соціальне обслуговування населення.  

3. Державна служба зайнятості (ДСЗ).  

Використана література.  


1. Формування системи соціального захисту в Україні в кінці 80-90-х років.

 В кінці 80-х на поч. 90-х рр. Соціальна робота в Україні формується як фахова діяльність. Цей процес супроводжується створенням мережі соціальних установ та закладів нового типу. Поштовхом для цього стали економічна криза та стрімке зростання соціальних проблем у суспільстві.

 Станом на 2001 рік мережа державних соціальних відомств України має такий склад: очолює її та координує її діяльність Міністерство праці та соціальної політики, включається в цю мережу:

 1. Державна служба зайнятості населення.

 2. Обласні та міські управління, районні відділи соціального захисту.

 3. Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та непрацездатних громадян.

 4. Відділення соціальної допомоги.

 5. Дитячі будинки-інтернати

 6. Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів.

 7. Спеціальні будинки-інтернати.

 8. Психоневрологічні інтернати.

 9. Пансіонати для ветеранів.

 10. Протезно-ортопедичні заводи.

 11. Заклади спеціальної освіти.

 Другим суто соціальним відомством є Український державний центр соціальних служб для молоді. Йому підпорядковуються обласні, міські та районні центри ССМ (УДЦССМ, ОЦССМ, РЦССМ, МЦССМ).

 Функції створеної в Україні системи соціального захисту можна було б згрупувати таким чином (за типом надання допомоги):

 1. Система соціального страхування:

а) пенсії (фінансується з пенсійного фонду та фонду соціального страхування);

б) допомога безробітним (фінансується з фонду зайнятості);

в) система короткотермінових грошових допомог під час хвороби, при народженні дитини (фінансується з фонду соціального страхування або пенсійного фонду);

г) допомога у разі нещасного випадку на виробництві.

 2. Універсальні системи:

а) державна система охорони здоров’я (фінансується з державного та місцевих бюджетів);

б) державна система освіти (фінансується з державного та місцевих бюджетів);

в) допомога на поховання (фінансується з пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду зайнятості, місцевих бюджетів);

г) соціальний захист осіб, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, аварій та катастроф загальнодержавного масштабу або рівня (фінансується з державного бюджету).

 3. Система соціальних допомог:

а) допомога сім’ям з дітьми (фінансується пенсійним фондом, фондом соц. страхування, з державного та місцевих бюджетів);

б) різного роду або універсальні допомоги (грошова, натуральна – з місцевих бюджетів;

в) пільги в оплаті;

г) соціальне обслуговування (система інтернат них закладів та територіальних центрів);

 4. Система адресних соціальних допомог:

а) державні програми дотацій та житлових субсидій (держ. бюджет);

б) окремі види допомоги сім’ям з дітьми (фінансується пенсійним фондом, фондом соц. страх. , з державного та місцевих бюджетів);

1 2 3 4

Похожие работы