Социальная работа в сельской местности

План

Соціальна робота в сільській місцевості.

Соціальні програми роботи з сільською молоддю

Форми і методи надання соціальних послуг і допомоги сільській молоді

Соціальна робота в сільській місцевості на постійних засадах

Використана література


Соціальна робота в сільській місцевості.

  Сьогодні в Україні близько 1/3 населення країни проживає в сільській місцевості. За прогнозами фахівців, частка сільського населення поступово буде зменшуватись. Відбуватиметься це, зокрема, за рахунок міграції жителів села (особливо молоді) до великих міст. На такий крок молодь села вимушує, передусім, неможливість реалізувати свій інтелектуальний та творчий потенціал належним чином у сільській місцевості.

  Соціальна робота на селі – напрям соціальної роботи, орієнтований на допомогу всім соціально незахищеним верствам населення. У таких умовах перед фахівцями центрів соціальних служб для молоді (зокрема, районних, які є одними з основних осередків соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю в сільській місцевості) постає широке поле діяльності щодо соціальної підтримки різних категорій дітей, молоді, жінок і сімей.

  За сприяння обласної державної адміністрації Рівненська область одна з перших в Україні виконала Постанову Кабінету Міністрів України від 21. 01. 98 р. № 63 “Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності”

Центри ССМ створені і діють в кожному районі та місті обласного підпорядкування. Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2003 року № 40 “Про підвищення ефективності соціальної роботи з сільською та студентською молоддю” з лютого 2003 року вперше в Україні організовуються центри соціальних служб для молоді в сільських населених пунктах області.

Сільський центр ССМ проводить соціальну роботу з молоддю віком 14-28 років та координує роботу з питань соціальної підтримки молоді працівників культурно-дозвіллєвого комплексу та соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу.

Соціальні програми роботи з сільською молоддю

Цільові регіональні програми соціальної підтримки сільської молоді почали розроблятися центрами соціальних служб для молоді з 1995 року. У 1995 році на конкурс соціальних програм для молоді, який щорічно проводиться Українським державним центром соціальних служб для молоді, надійшли 3 програми з цього напрямку, у 1997 р. – 4, у 1998 р. – 6 програм.

   Переможцями республіканського конкурсу соціальних програм діяльності центрів соціальних служб для молоді у напрямку “Соціальна робота з сільською молоддю” у 1998 році визнані:

 “Регіональна програма соціальної роботи з сільською молоддю” Волинського обласного ЦССМ. Програма передбачає соціальну підтримку сільської молоді, яка, передусім, базується на використанні творчого і духовного потенціалу особистості; надання психолого-педагогічної, медико-соціальної, правової допомоги молодим людям які мешкають в сільській місцевості;

   “Соціальна підтримка сільської молоді Харківського обласного ЦССМ. Довгострокова комплексна програма, головним завданням якої є забезпечення повноцінного доступу різних категорій неповнолітніх і молоді, сімей, які постійно мешкають в сільській місцевості, до соціальних послуг, що надають фахівці центрів соціальних служб для молоді.

   “Волонтер соціальної роботи в сільській місцевості” Черкаського обласного ЦССМ. Завданнями програми є розв’язання проблеми поліпшення кадрового забезпечення центрів соціальних служб для молоді шляхом

1 2 3

Похожие работы