Социальная защита работников

Соціальний захист працівників

 

1. Тимчасова непрацездатність

Загальні положення

Підставою для нарахування допомоги у разі тимчасової непрацездатності є листок непрацездатності.

Листок непрацездатності видається лікувальним закладом. У листку зазначається вид непрацездатності та час звільнення з роботи. На зворотному боці лікарняного відділом кадрів або керівником підприємства визначається безперервний стаж роботи на підприємстві згідно з трудовою книжкою. Довідка про заробітну плату заповнюється бухгалтерією підприємства (приклад заповнення зворотного боку листка непрацездатності див. на стор. 3).

Допомога у разі тимчасової непрацездатності надається з першого дня втрати працездатності і до її відновлення або встановлення групи інвалідності.

Якщо тимчасова непрацездатність настала під час перебування працівника в щорічній (основній чи додатковій) відпустці, допомога надається за всі дні звільнення від роботи, підтверджені лікарняним листком

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю під час відпустки без збереження заробітної плати, у тому числі відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років, не нараховується. Допомога в цьому випадку може бути нарахована лише з того дня, коли працівник мав приступити до роботи.

Якщо непрацездатність настала під час роботи і продовжується в період тимчасової зупинки роботи підприємства, цеху, відділу, то допомога за час зупинки надається в тому ж розмірі, в якому виплачується за цей час заробітна плата робітникам і службовцям тієї ж професії і кваліфікації, але не вищому від допомоги, яку працівник отримував би на загальних підставах.

Працівникам, які захворіли під час тимчасової зупинки підприємства або його структурного підрозділу, допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за період простою не надається, оскільки такі працівники знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати.

Допомога на санаторно-курортне лікування надається, якщо чергової і додаткової відпустки робітника або службовця недостатньо для лікування і проїзду в санаторій і у зворотному напрямку і якщо путівка видана за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Допомога у разі карантину надається, якщо працівника було усунено від роботи органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок інфекційного захворювання осіб, які його оточують.

Якщо працівник внаслідок захворювання на туберкульоз або професійного захворювання тимчасово непрацездатний на своїй роботі, але може виконувати без порушення режиму лікування іншу роботу і якщо оплата праці за новим місцем роботи нижча, ніж на попередньому, тоді йому видається лікарняний листок на час переведення, але не довше ніж на 2 місяці. Допомога в цьому випадку нараховується за загальними правилами, а надається в такому розмірі, щоб разом з новим заробітком не перевищувала попереднього заробітку.

У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років працюючій матері або одному з працюючих членів сім'ї надається допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, але не більше ніж на 14 календарних днів.  

Довідка "ГК": 

До загального стажу для призначення допомоги у разі тимчасової непрацездатності не включається:

?  час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою

1 2 3 4 5 6

Похожие работы