Социально-педагогическая работа с семьей

Соціально-педагогічна робота з сім'єю

Соціальний педагог проводить соціальну діагностику і на її основі складає програму допомоги сім'ї, яка включає виховання дітей, організацію догляду за ними, оформлення опікунства, усиновлення, захисту дітей, турботу про дітей з відхиленнями в розумовому і фізичному розвитку, організацію відпочинку, підвищення освітнього і культурного рівня батьків, відродження народних традицій, закріплення духовних зв'язків між членами сім'ї, пропагування здорового способу життя.

Соціальні педагоги здійснюють необхідні заходи у випадках жорстокого ставлення до дітей у сім'ях, працюють з сім'ями групи «ризику», надають їм допомогу в кризових ситуаціях.

Форми роботи соціального педагога з сім'єю різноманітні. Вибір їх залежить від структури сім'ї, її потреб, існуючих проблем, взаємин, які склалися в сім'ї та в її оточенні.

Соціальний педагог працює спільно з різноманітними соціальними службами, організаціями, закладами:

- зі службою соціальної допомоги населенню проводить роботу щодо виявлення сімей групи ризику і надання їм підтримки, бере участь в організації сімейних консультацій, служби знайомств, сімейної просвіти і самоосвіти тощо;

- зі службою соціально-побутової допомоги забезпечує послуги літнім людям, одиноким, інвалідам;

- зі службою сімейного відпочинку організує сімейний туризм, сімейні екскурсії, роботу центрів сімейного відпочинку, сімейних клубів, клубів молодих багатодітних сімей;

- зі службою соціальної профілактики соціально-неадекватної поведінки здійснює роботу з попередження злочинності, алкоголізму, наркоманії, суїцидів, волоцюжництва, правопорушень та інших асоціальних проявів серед неповнолітніх. 

Алгоритм вивчення сім'ї

Прізвище, ім'я, по батькові кожного члена сім'ї:

• склад сім'ї, структура (повна, неповна, одна дитина в сім'ї, багатодітна сім'я, батьки розлучені тощо); житлово-побутові умови; матеріальне забезпечення; «виховний потенціал сім'ї (сильний, нестійкий, слабкий, негативний);

• характер взаємин у сім'ї: між дорослими членами сім'ї (гармонійні, компромісні, нестійкі, конфліктні, аморальні тощо); між іншими членами сім'ї і дитиною (сліпе обожнення, турбота, довіра, дружба, рівні права, відчуження, байдужість, повна самостійність, незалежність, відсутність контролю); позиція дитини в сім'ї (педагогічне виправдана, «кумир сім'ї», об'єкт постійних сварок дорослих, кожний з яких намагається перетягнути її на свій бік, належить сама собі, ніхто нею не цікавиться, залякана авторитарним ставленням, невпевнена в собі, уникає спілкування з батьками, грає роль «Попелюшки»); ставлення дитини до батьків (цінує сімейні взаємини, батьки авторитетні, ставиться байдуже, ставиться з неповагою, гостро переживає сімейну драму, тягнеться до одного з членів сім'ї);

установки дитини по відношенню до батьків і до себе: «Я потрібна, мене люблять, і я вас теж люблю». «Я потрібна, мене люблять, а ви існуєте заради мене». «Я не потрібна і мене не люблять, але я від усієї душі бажаю подобатись вам». «Я не потрібна, мене не люблять, дайте мені спокій».

Рекомендується виділити ті проблеми в сім'ї, які негативно впливають на дитину (відхилення в поведінці членів сім'ї: алкоголізм, наркоманія, слабкий виховний потенціал, конфліктні взаємини, малозабезпеченість сім'ї тощо).

Запропонована нижче анкета допоможе визначити взаємини в сім'ї, виявити сімейні конфлікти і знайти шляхи їх вирішення.

Анкета «Взаємини в сім'ї»

1. Ви оцінюєте взаємини

1 2 3 4

Похожие работы